Utviklet av Drama- og teaterpedagogene med støtte fra Utdanningsdirektoratet

5.- 10 trinn
Press

Press (8.-10. trinn)

Aktuelle fag: samfunnsfag, norsk, KRLE, tverrfaglige temaer folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap
Kampen Om Fellesskap

Kampen om fellesskap (8.-10. trinn)

Aktuelle fag: samfunnsfag, norsk, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap
Anne Gorbitz

Anna Gørbitz vil ikke! (5.-10. trinn)

Aktuelle fag: samfunnsfag, norsk, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap
Et Mote Med Krig

Et møte med krig (6.-10. trinn)

Aktuelle fag: norsk, samfunnsfag, KRLE, tverrfaglige temaer demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring
Samiske Myter

Samiske myter og fortellinger (5.-10. trinn)

Aktuelle fag: norsk, samfunnsfag, KRLE
Utvandrene2

Utvandrerne (5.-8. trinn)

Aktuelle fag: norsk, samfunnsfag, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap
Steinsuppa

Steinsuppa (6.-7. trinn)

Aktuelle fag: matematikk, norsk
1.- 4 trinn