Siste Nytt

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Velkommen til Drama- og teaterpedagogenes årsmøte 17. juni! På årsmøtet presenterer sentralleddet og fylkeslagene årsmeldinger/info om aktivitet i 2018 - og planene fremover. Etter selve…

Få Drama Inn I Norskfaget Igjen!

Få drama inn i norskfaget igjen!

Alle læreplanene i skolen skal fornyes. Det så lenge ut til å gå bra for dramafaget i fagfornyelsen. Læreplangruppen i norsk la inn tydelige, dramafaglige…

Ny Redaktør For Tidsskriftet DRAMA

Ny redaktør for tidsskriftet DRAMA

Vi gratulerer Christine Sivertsen med redaktørstillingen, og ser frem til å få henne med på laget. Den nye redaktørens visjon for tidsskriftet DRAMA er å…

Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende…

Fylkeslag

Fylkeslag

DTP er en landsdekkende organisasjon og har fylkeslag i Oslo/Akershus, Hordaland, Rogaland, Trøndelag og Nord-Norge.

Kjøp Et DTP-nett

Kjøp et DTP-nett

Identifiser deg selv med et flott DTP-handlenett. Kun 50kr!