Siste Nytt

Kickstart Nye Læreplaner MDD (drama) Videregående Skole

Kickstart nye læreplaner MDD (drama) videregående skole

Bli godt kjent med Fagfornyelsen og få en kickstart på planleggingen for å ta i bruk de nye læreplanene. Drama- og teaterpedagogene inviterer til felles…

Nordic Drama Conference 2021

Nordic Drama Conference 2021

Dramafagets kanskje aller største spørsmål ble diskutert av hele 88 deltakere fra alle de nordiske landene: Hvorfor fortsetter vi å ha en marginal posisjon i…

DRAMA: BÆREKRAFTIG UTVIKLING!

DRAMA: BÆREKRAFTIG UTVIKLING!

Når polene smelter, regnskoger brenner, havområder forsøples, arter forsvinner, og verden trues av et virus som vi stadig ikke har kontroll over, er det ikke…

Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende…

Fylkeslag

Fylkeslag

DTP er en landsdekkende organisasjon og har fylkeslag i Oslo/Akershus, Hordaland, Rogaland, Trøndelag og Nord-Norge.

Kjøp Et DTP-nett

Kjøp et DTP-nett

Identifiser deg selv med et flott DTP-handlenett. Kun 50kr!