Siste Nytt

Nordic Drama Conference 2021

Nordic Drama Conference 2021

Tidsskriftet DRAMA og Drama- og teaterpedagogene inviterer til nordisk konferanse! Her samler vi aktører fra alle de 5 nordiske landene til faglig samtale, foredrag og…

NYTT DRAMA: BÆREKRAFTIG UTVIKLING!

NYTT DRAMA: BÆREKRAFTIG UTVIKLING!

Når polene smelter, regnskoger brenner, havområder forsøples, arter forsvinner, og verden trues av et virus som vi stadig ikke har kontroll over, er det ikke rart at mange for alvor har begynt å bekymre seg for fremtiden. I dette nummeret utfordrer vi fagfolk til å agere for en bærekraftig utvikling drama- og teaterfeltet. Men hvordan kan vi konkret handle i en tid hvor mange føler seg handlingslammet?

Keynote And Workshops With Julian Boal (English)

Keynote and workshops with Julian Boal (English)

We are excited to announce a keynote on Theatre of the Oppressed and two workshops on forum theatre with Julian Boal - we hope you…

Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende…

Fylkeslag

Fylkeslag

DTP er en landsdekkende organisasjon og har fylkeslag i Oslo/Akershus, Hordaland, Rogaland, Trøndelag og Nord-Norge.

Kjøp Et DTP-nett

Kjøp et DTP-nett

Identifiser deg selv med et flott DTP-handlenett. Kun 50kr!