Siste Nytt

Vil DU Bli Med å Utvikle Ny Læringsressurs?

Vil DU bli med å utvikle ny læringsressurs?

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en…

Teater I Matematikk –  Et Europeisk Prosjekt For En Ny Metodologi

Teater i matematikk – et europeisk prosjekt for en ny metodologi

I dette prosjektet, med deltakere fra Italia, Hellas, Portugal og Norge, har vi som mål å utvikle en ny metodologi for matematikkundervisning med bruk av…

Kickstart Nye Læreplaner MDD (drama) Videregående Skole

Kickstart nye læreplaner MDD (drama) videregående skole

Bli godt kjent med Fagfornyelsen og få en kickstart på planleggingen for å ta i bruk de nye læreplanene. Drama- og teaterpedagogene inviterer til felles…

Kurs

Kurs

Drama- og teaterpedagogene skal stimulere utvikling og kompetanseheving innen drama- og teaterfeltet. Vi arrangerer årlige kompetansehevende…

Fylkeslag

Fylkeslag

DTP er en landsdekkende organisasjon og har fylkeslag i Oslo/Akershus, Hordaland, Rogaland, Trøndelag og Nord-Norge.

Kjøp Et DTP-nett

Kjøp et DTP-nett

Identifiser deg selv med et flott DTP-handlenett. Kun 50kr!