FYLKESLAGET TRØNDELAG

Fylkeslaget i Trøndelag startet opp i 2017. Fylkeslaget arrangerer kurs og faglige og sosiale treff for drama- og teaterpedagoger. Følg fylkeslaget på Facebook for info om hva som skjer. 

Kontaktinfo: dtpsortrondelag@gmail.com

Kontakt oss

Styreleder
Christina Rørvik Søhol
dtpsortrondelag@gmail.com

Nestleder
Sindre Andreas Nilsen

Styremedlem
Fredrik Johansen Bjørk

Styremedlem
Trine Elise Gjermstad

Styremedlem
Ingvild Tiller Naustan

Varamedlemmer

Karen Jo Fiksdahl
Martine Støhle Steinsland