1/2022 KROPP, MINNE, VÆREN og VITEN

Kunnskap som utvikles innen drama- og teaterfagene kan knyttes til interdisiplinære konespter som kroppsliggjøring, kroppslig læring og kroppslig kognisjon – og er gjerne svært praksisnært. Les dette temanummeret som undersøker forholdet mellom kropp, minne, væren og viten.

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.