1/2021 FAGPOLITIKK

1/2021 FAGPOLITIKK

… OG VI GIR OSS IKKE!

Det har aldri stått på kampviljen, argumentasjonskraften eller evnen til å vise fram drama- og teaterfagets kunnskapende egenart, når vi har stått ansikt til ansikt med skolens portvoktere. Hvorfor har faget likevel fått en outsiderposisjon i utdanningssystemet – og hva kan vi gjøre med det? I vårens nummer har vi invitert stemmer fra hele Norden når vi forsøker å svare på fagfeltets kanskje viktigste spørsmål.

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]