DRAMA 1-2020, tema: LIVSMESTRING

https://www.idunn.no/drama

Verdens Helseorganisasjon har nylig slått fast at kunst spiller en betydelig rolle for vår fysiske og psykiske helse. Hva er det med drama- og teaterfaglig arbeid som fremmer livsmestring og troen på en bedre morgendag?

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.