DRAMA 1-2019, tema: DRAMA OG TEATER MED DE ALLER YNGSTE

https://www.idunn.no/drama/2019/01

Nobody puts Baby in a corner!

Den nyeste utgaven av tidsskriftet DRAMA har drama og teater med de aller yngste som tema.

Hvordan jobbe best med målgruppen 0-2 år? Hvilke konvensjoner regjerer innen småbarns- og babyteatersjangeren? Kan – eller bør – disse brytes? Og hvorfor finnes det ikke lenger noen støtteordninger som sørger for kontinuerlig satsing på drama og teater med de yngste?

Temanummeret forsøker å svare på disse spørsmålene, blant annet gjennom intervjuer med noen av de fremste som jobber med dette i Norden – som Suzanne Osten og Karstein Solli, gjennom Henriette Stensens kritiske skråblikk på manglende støtteordninger fra blant annet Kulturrådet, og gjennom artikler som synliggjør både kunstnerisk og akademisk forsking innen feltet.

 

 

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.