DRAMA 1-2018, tema: IMPROVISASJON

https://www.idunn.no/drama/2018/01

Improvisasjon blir gjerne forstått som evnen til å reagere raskt, uten å tenke seg om, uten å planlegge. Men i dette temanummeret har redaksjonen vært opptatte av å undersøke den minst like viktige faktoren å være åpen og sensitiv mot omgivelsene – potensielt klar til å si ja til og spille med på alle inntrykk og innspill, samme hvor uforståelige de kan virke ved første øyekast.

Vi har sett denne åpenheten og sensitiviteten i vidt forskjellige improvisasjonspraksiser; fra undervisningsstrategier til teatersport, fra teater for de yngste til wrestling. Flere av artikkelforfatterne argumenterer for at det å kunne stille seg åpen, sårbar, og rede for samspill er egenskaper som både kan og bør trenes.

Tekster av Ole Hval, Arild Vange, Neil Davidson, Vigdis Vangsnes, Remi Johansen HovdaMarianne Nødtvedt KnudsenKristian Nødtvedt Knudsen, Siri Dybwik, Kirsten Halle, Kristina Vik Myrvold, Fredrik Johansen Bjørk, Olafur GuðmundssonTine Skjold, Lene Helland Rønningen, Mari Moe Krysinska, Tor-Helge AllernKaroline Marie Enoksen og Stig A. Eriksson

Artiklene kan lastes ned her:  https://www.idunn.no/drama/2018/01

 

I DRAMA nr 2/3-2017 falt dessverre litteraturlisten til Andreas Røsts artikkel ISCENESATT HJEMMEVIDEO ut. Her er den:

Litteraturliste:

Bolter, J.D & Grusin, R. (2000). Remediation – Understanding New Media. Cambridge: The MIT

Press.

Giesekam, G. (2007). Staging the screen. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Kobbernagel, L. (2011). Kompositorisk metode: I Charlotte Munksøs, Ralf Richardt Strøbechs og

Barbara Wilsons optik: Statens Teaterskole

Reinelt, J. (2011). The Promise of Documentary. I A. Forsyth, C. Megson (Red.), Get real:

Documentary theatre past and present (s. 6-23). Basingstoke: Palgrave Macmillan

Zimmermann, P.R (2008). The Home Movie Movement Excavations, Artifacts, Minings. I K.L.

Ishizuka & P.R Zimmermann (Red.), Mining the Home Movie: Excavations in Histories and Memories (s.1-29). Los Angeles: University of California Press.

 

 

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.