DRAMA 2-2019, tema: MEDBORGERSKAP

https://www.idunn.no/drama

Å bli et fullverdig samfunnsmedlem

Hva er det med kunstfaglig arbeid som kan bidra til å fremme medborgerskap? Ny utgave av DRAMA retter søkelyset mot ulike marginaliserte grupper – fra flyktningbarna som jevnlig ankommer norske skoler til seniorer som opplever tap av verdi og tilhørighet.

 

De 3 siste utgavene av DRAMA

Se flere tidligere utgaver av DRAMA.