Som medlem i Drama- og teaterpedagogene (DTP) får du:

 • abonnement på DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
 • scenekort – om du oppfyller kriteriene. Se mer info under scenekort.
 • mulighet til å delta på en rekke kurs arrangert av DTP, blant annet årlige kurssamlinger for dramalærerne på MDD i videregående skole og for ungdomsskolelærerne som underviser i valgfaget Sal og scene.
 • mulighet til å delta på fylkeslagenes kurs. DTP i Oslo/Akershus, Rogaland, Nord-Norge, Hordaland og Trøndelag har et variert kurstilbud og andre arrangementer. Medlemmer fra andre fylker kan også delta.
 • medlemsinfo på mail om kurs, konferanser, aktuelle saker i fagfeltet, ledige stillinger med mer.
 • som medlem støtter du det fagpolitiske arbeidet DTP gjør for å fremme og styrke drama- og teaterfaget.

Medlemskontingent:

 • Ordinære medlemmer: kr 420.-
 • Studenter/pensjonister: kr 290.-
 • Høgskoler/universiteter: kr 550.-
 • Videregående skoler, grunnskoler, kulturskoler, barnehager og teatre: kr 550.-
 • Medlemmer utenfor Norge: kr 390.-

Innmeldingsskjema:

  TYPE MEDLEMSKAP *
  Ordinært medlemskapStudentPensjonistInstitusjon (skole, bibliotek, teatergruppe e.l.)Bosatt utenfor Norge

  ØNSKER DU Å BESTILLE SCENEKORT? OBS: Kun tilgjengelig med ordinært medlemskap.
  Ja

  KJØP ET DTP-HANDLENETT FOR BARE KR. 50 EKSTRA:

  RødTurkisSvart

  Scenekortet koster kr 130.- per år.