Styreleder

INGVILD MARGRETHE BIRKELAND 

Førstelektor i drama og teater
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Universitetet i Sørøst-Norge

Tlf.: 480 30 517
Ingvild.Birkeland@usn.no

Nestleder

SILJE BIRGITTE FOLKEDAL

 

Høgskolelektor i drama og teater
Institutt for kunstfag, underviser i kkk på BLU og GLU
Høgskulen på Vestlandet

Tlf.: 938 21 373
siljebirg@gmail.com

Styremedlem

ANDERS HASMO

Dramaturg ved Det norske teatret

anders.hasmo@detnorsketeatret.no

Styremedlem

ENDRE VOLDEN 

Fagerlia videregående skole
Programområdet drama, MDD

endre.volden@mrfylke.no

Styremedlem

ÅSE OLVING LUND 
Kontaktlærer og dramalærer Bogstad skole
Tlf.: 957 73 319
ase1003@osloskolen.no 

Styremedlem

IDUNN HELLE

Rådgiver på Stortinget (V)
Idunn.Helle@stortinget.no 

Varamedlem

RIKKE GURGENS GJÆRUM 
Professor i drama og teater
Universitetet i Tromsø og OsloMet

rikke.g.gjarum@uit.no

Varamedlem

Tone Cronblad Krosshus 
Universitetet i Sørøst-Norge
tone.c.krosshus@usn.no

Varamedlem

BARBRO BØRLI LØKKEN 
Lærer

barbro.borli.lokken@live.no