FYLKESLAGET ROGALAND

Drama- og teaterpedagogene – Rogaland er et fylkeslag i den landsdekkende organisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP).

Vi jobber for å fremme drama som fag og læringsform i skolen, i barnehagen, i kulturskolen etc. Vi arrangerer kurs og kan bistå skoler, barnehager og organisasjoner ved behov for dramapedagogisk kompetanse.

Er du i planlegging av neste halvårs-kurs? Vi tar gjerne imot ønsker fra våre medlemmer. Er det noe spesielt dere ønsker? Tema? Målgruppe? Rop ut!

Kontakt oss på: dtprogaland@gmail.com

Kontakt oss

Styreleder
HELGUNN ENGE
mobil:95 29 36 61

helgunn.enge@stavanger.kommune.no

Kasserer
AUD B. SÆBØ
tlf: 51 67 36 41
aud.b.sebo@uis.no

Sekretær
GUNN BRIGITTE DANIELSEN

mobil: 975 40 338
epost: post@spillopperiet.no

Styremedlem
ANNE KARIN FOTLAND

mobil: 454 14 198
epost:anne.k.fotland@uis.no

Styremedlem
KRISTIN RUNDE
mobil: 905 13 081
kristinrunde@hotmail.com