FYLKESLAGET ROGALAND

Drama- og teaterpedagogene – Rogaland er et fylkeslag i den landsdekkende organisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP).

Vi jobber for å fremme drama som fag og læringsform i skolen, i barnehagen, i kulturskolen etc. Vi arrangerer kurs og kan bistå skoler, barnehager og organisasjoner ved behov for dramapedagogisk kompetanse.

Er du i planlegging av neste halvårs-kurs? Vi tar gjerne imot ønsker fra våre medlemmer. Er det noe spesielt dere ønsker? Tema? Målgruppe? Rop ut!

Kontakt oss på: dtprogaland@gmail.com

Kontakt oss

Styreleder og kasserer
AUD BERGGRAF SÆBØ
mobil:91 62 40 85

aud.b.sebo@uis.no

Sekretær
HELGUNN ENGE
tlf: 95 29 36 61
helgunn.enge@stavangerskolen.no

Styremedlem
KRISTIN RUNDE 

mobil: 90 51 30 81
kristinrunde@hotmail.com

Styremedlem
LIV BERIT LERVIK

mobil: 41 63 61 26
liv.berit.vangen.lervik@skole.rogfk.no

Styremedlem
HANNA HENRIKSEN
mobil:  97 14 58 20
hanna@rockegaarden.no