Ønsker du å skrive å skrive for tidsskriftet DRAMA kan du ta kontakt med oss ved å sende en mail til ansvarlig redaktør på christine.sivertsen@dramaogteater.no eller til et av de nordiske redaksjonsmedlemmene – se her.

Hver utgave av DRAMA er knyttet til et aktuelt tema, men ikke alle artiklene i hvert nummer trenger å komme inn under temadelen. For oversikt over kommende temanumre, se siste side i hver utgave av tidsskriftet.

Kommende temaer og deadlines: 

Vår 2021:

Fagpolitikk: Hvorfor fortsetter drama- og teaterfaget å ha en marginal posisjon i utdanningssystemet – og hva kan vi gjøre med det?

NB! Deadline utløpt!

Høst 2021:

Dramafagets respons på covid-19: På hvilke måter har koronasituasjonen endret drama- og teaterfeltet?

Deadline fagfellevurdert artikkel: 15.mai

Deadline artikkel: 1.juni

Vår 2022:

Drama og hukommelse: (Problemstilling ikke klar)

Deadline fagfellevurdert artikkel: 1.november

Deadline artikkel: 1.desember

 

Her kan du lese litt info om ønsket form på artiklene.

Her er en veiledning til skribenter av forskningsartikler som ønskes fagfellevurdert via DRAMA.