Ønsker du å skrive å skrive for tidsskriftet DRAMA kan du ta kontakt med oss ved å sende en mail til ansvarlig redaktør Christina Næss på christina.naess@dramaogteater.no eller til et av de nordiske redaksjonsmedlemmene – se her.

Hver utgave av DRAMA er knyttet til et aktuelt tema, men ikke alle artiklene i hvert nummer trenger å komme inn under temadelen. For oversikt over kommende temanumre, se siste side i hver utgave av tidsskriftet.

⇒ Les siste utgave No.2 2022, med tematittel:

ESTETISKE LÆREPROSESSER
i barnehage og barneskole

 

⇒ Kommende utgave No.1 2023, publiseres i juni 2023:

Estetiske læreprosesser (del 2)

Dette nummeret undersøker videre potensialer som ligger i ulike tilnærminger til estetiske læreprosesser, med fokus på ungdom og unge voksne.  Temanummeret blir del 2 av vårt todelte spesialnummer om estetiske læreprosesser.

 

⇒ Vi er i gang med planleggingen av No.2 2023:

LEDERSKAP I TEATER

Hvordan forvaltes det etiske ansvaret i drama og teaterarbeid?

Det er nå åpent for å sende inn bidrag til tidsskriftet DRAMAs neste temanummer om lederskap i drama og teater. I dette nummeret settes fokuset på lederskap i drama og teaterarbeid og håndtering av etiske utfordringer. I dramarommet, og i utviklingen av kunstnerisk og scenisk materiale, møtes mennesker med ulike forutsetninger. Med kroppslige, sensoriske, emosjonelle og impulsive tolkninger, tester vi ut vår forståelse på hverandre. Arbeid som både kan være sårbart, nært, utfordrende – men også lærerikt på mange måter. Spørsmål en leder må ta stilling til kan være; Hvor personlig kan en være? Hva skal deles? Vi ønsker å undersøke forvaltningen av ansvaret som ligger implisitt i en lederrolle under utviklingen av det trygge dramarommet, i utforskning av scenisk materiale, i deltakeres søken etter egen identitet i gruppen, i samholdet, i deling eller «oversharing», og i grensesetting. Vi stiller også spørsmålet “hvordan lede”?

Omfanget er bevisst bredt, og vi ønsker både kunstneriske, pedagogiske og akademiske perspektiver velkommen. Formatet kan være alt fra vitenskapelige artikler og essays, praksisbeskrivelser, meningsytringer, intervjuer, anmeldelser, kreativ skriving eller andre former. Følgende tilnærminger vil være interessante, men er ikke begrenset til:

 • Forvaltningen av dramafagets potensiale og anvendelighet i møte med etiske spørsmål
 • Betydningen av lederskap i dramarommet, klasserommet og kulturskolen
 • Betydningen av lederskap i det frie scenekunstfeltet
 • Drama og etiske utfordringer
 • Kunnskap innen dramafagfeltet som premiss for hensiktsmessig håndtering av etiske utfordringer
 • Hva er lederskap i drama og teaterarbeid?
 • Hva menes med lederskap i denne konteksten?
 • Dramapedagogens ansvar for det trygge rommet
 • Når opphører lederens etiske ansvar i arbeidet?
 • Etiske utfordringer i utvikling av autobiografisk scenemateriale
 • Kroppslige grenser i drama og teaterarbeid
 • Hvordan introdusere drama i en klasse med dårlig klassemiljø?
 • Behandling av affekt, emosjoner og følelser i drama og teater
 • Behandling av innlevelse, empati, perspektivskifte i drama og teater

Teksten må ikke overskride 1800 ord, med mindre det er vitenskapelige publikasjoner. Vår forfatterveiledning ligger her, og mer informasjon om fagfellevurdering her. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Referansestil: APA 7th. Se mer informasjon og lenke til Norsk APA-manual her. Lenke til Kildekompasset  her.

Siste frist for innsending av ferdige tekster er 1. august 2023, og vi ber om at de er korrekturlest. Alle bidrag sendes til christina.naess@dramaogteater.no