Ønsker du å skrive å skrive for tidsskriftet DRAMA kan du ta kontakt med oss ved å sende en mail til ansvarlig redaktør Christina Næss på christina.naess@dramaogteater.no eller til et av de nordiske redaksjonsmedlemmene – se her.

Hver utgave av DRAMA er knyttet til et aktuelt tema, men ikke alle artiklene i hvert nummer trenger å komme inn under temadelen. For oversikt over kommende temanumre, se siste side i hver utgave av tidsskriftet.

Kommende tema for utgave No.1 2022:

Kropp, minne, væren og viten

 

Det er nå åpent for innsending av bidrag til No.2 2022:

Estetiske læreprosesser
i barnehage og barneskole

Dette nummeret undersøker potensialer som ligger i ulike tilnærminger til estetiske læreprosesser med de yngste barna, med fokus på drama, lek og andre tverrestetiske strategier og arbeidsmetoder.  Temanummeret blir del 1 av vårt todelte spesialnummer om estetiske læreprosesser. Del 2 (DRAMA No.1 2023) vil sette søkelyset på estetiske læreprosesser på mellomtrinnet, ungdomskolen og videregående skole.

Omfanget er bevisst bredt, og vi ønsker både kunstneriske, pedagogiske og akademiske perspektiver velkommen. Formatet kan være alt fra vitenskapelige artikler eller essays, praksisbeskrivelser, meningsytringer, intervjuer, anmeldelser, kreativ skriving eller andre former. Følgende tilnærminger vil være interessante, men er ikke begrenset til:

 • Drama og estetiske læreprosesser
 • Dramafagets betydning og egenverdi
 • Dramafagets potensiale og anvendelighet i barnehage, skole og kulturskole
 • Betydningen av lek og kunst i barns dannelsesprosesser
 • Drama og estetiske erfaringer
 • Kunnskap innen dramafagfeltet som premiss for estetiske læreprosesser
 • Lek og estetiske læreprosesser
 • Lekens betydning og egenverdi
 • Pandemiens effekt på bruk av estetiske læreprosesser
 • Estetiske læreprosesser og nevrodiversitet
 • Kroppslige og sensoriske tilnærminger til læring
 • Estetiske læreprosesser i lærerutdanningene
 • Drama og betydningen av affekt, emosjoner og følelser
 • Drama og betydningen av innlevelse, empati, perspektivskifte

Teksten må ikke overskride 1800 ord, med mindre det er vitenskapelige publikasjoner. Vår forfatterveiledning ligger her, og mer informasjon om fagfellevurdering her. Legg ved portrettfoto av deg selv. Send gjerne flere bilder/illustrasjoner til teksten i høyoppløselig versjon (helst over 240 dpi). Referansestil: APA 7th. Se mer informasjon og lenke til Norsk APA-manual her. Lenke til Kildekompasset  her. Send inn en kort beskrivelse/abstract av teksten (250 ord) innen 23. mai 2022, slik at vi kan planlegge helhetlig.

Siste frist for innsending av ferdige tekster er 29. juli 2022, og vi ber om at de er korrekturlest. Alle bidrag sendes til christina.naess@dramaogteater.no

Medredaktør for temanummeret:
Lise Hovik
Professor i drama og teater ved DMM Dronning Mauds Minne Høgskole
Redaksjonsmedlem i DRAMA