Ønsker du å skrive å skrive for tidsskriftet DRAMA kan du ta kontakt med oss ved å sende en mail til ansvarlig redaktør på christine.sivertsen@dramaogteater.no eller til et av de nordiske redaksjonsmedlemmene – se her.

Hver utgave av DRAMA er knyttet til et aktuelt tema, men ikke alle artiklene i hvert nummer trenger å komme inn under temadelen. For oversikt over kommende temanumre, se siste side i hver utgave av tidsskriftet.

Her kan du lese litt info om ønsket form på artiklene.

Her er en veiledning til skribenter av forskningsartikler som ønskes fagfellevurdert via DRAMA.