Klærnes og skoenes historie (3.- 4. trinn)

Målgruppe: 3.-4. trinn
Tid: 1 time
Aktuelle fag: Norsk

Læringsutbytte for elevene:
En kreativ skriveprosess der elevene skal la sko og klær fortelle sin historie.
Lekende opplesning med vekt på å formidle teksten på kreative måter.

Utstyr og forberedelser:

  • Alle elevene i klassen tar med et par sko og to klesplagg hjemmefra. Det skal helst ikke være deres egne klær.
  • Lærer må også ta med en del sko og klær for å sikre at det er nok.
  • Papir og skrivesaker
  • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk
  • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
  • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
Undervisningsforløpet steg for steg:

Plasser klær og sko foran elevene eller i en haug midt i rommet.

Elevene velger et par sko og 1-2 klesplagg. La dem komme frem etter tur, rekkefølgen kan for eksempel avgjøres med loddtrekning (klassens ispinner e.l.)

Be elevene beskrive og notere detaljer som tingenes farge og form m.m.

Alle starter en skriveprosess:
a) La skoene og klærne fortelle sin historie: Hvor har de vært? Hvem møtte de?
b) Hvem eier skoene og klærne? Fortell litt om personen.
c) Lag en liten historie, et dikt eller en tegneserie.

(Historien kan skrives i førsteperson eller tredjeperson)

Elevene leser opp teksten de har skrevet. Arbeid i par.
De skal leke med ordene og språket.

Oppfordre dem til at: Ser du noen andre som gjør noe du har lyst til å prøve, så gjør det.
Finn gjerne på noe nytt selv etterpå.

Skriv på tavla hva de kan prøve ut av ulike typer opplesningsformer.
For eksempel:

  • variert stemmebruk (lavt/høyt/høyere)
  • med ulike følelser (f.eks. grådig, engstelig, sint, glad, overrasket)
  • med ulikt tempo (f.eks. vanlig, raskt, rolig)

Avslutt gjerne med en liten prat om økten skoenes og klærnes historie.
Kanskje kan dere henge opp historiene, samle dem inn, bruke dem videre …

Undervisningsforløp av:
Aase-Hilde Brekke

Redaksjon
Læringsressursen er utviklet av Drama- og teaterpedagogene med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Undervisningsforløpet Skoenes og klærnes historie er valgt ut og tilpasset til læringsressursen av redaksjonen:

Kari Strand, Ingvild Margrethe Birkeland og Barbro Børli Løkken.
Silje Birgitte Folkedal var en del av redaksjonen i fase én (utvelgelse av undervisningsforløp).