Norske kulturskoler tilbyr undervisning i kunstfagene teater, dans, musikk, visuell kunst, sirkus og skapende skriving.

Siste oversikt fra 2014 viser at landets kommunale kulturskoler i dag har rundt 121 212 elevplasser. De fleste av elevplassene er for musikkelever, mens bare 6 % er for teaterelever.

Det er 7871 elevplasser innen teater og 2853 på venteliste, altså tilsier ventelistepotten 37 % av tilgjengelige plasser, noe som faktisk er høyest av alle fagområdene. Dette tolker vi i DTP som at etterspørselen etter teatertilbud i kulturskolen er stort, og vi arbeider for at flere kulturskoler skal tilby undervisning i drama og teater.

Norsk kulturskoleråd har vedtatt ny rammeplan for Kulturskolen og arbeider med en ny fagplan som skal ferdigstilles innen 2015 er over. Drama- og teaterpedagogene følger dette arbeidet tett.