Scenekortet gir store rabatter på alle teatre som er tilknyttet Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Det er NTO som utsteder scenekortene, og Drama- og teaterpedagogene følger de kriteriene som ligger i vår avtale med NTO om hvem vi kan bestille scenekort til (se «Krav til scenekort»).

Send bestilling til: [email protected]
Beskriv hvor du underviser i drama/teater (krav nr.3), og dokumenter minst 30 s.p. i drama/teater (krav nr.2).

Ikke allerede medlem?

Bli med på å fremme drama og teater som kunstfag og læringsform!

Krav til scenekort.

Du må :

  1. Ha ordinært medlemsskap i DTP.
    Kontingent kr 450,- per år. Gjelder ikke skole-/ institusjonsmedlemsskap.
  2. Minimum 30 studiepoeng eller 10 vekttall drama/teater i din utdanning.
  3. Undervise i drama/teater, eller på annen måte arbeide med faget

Scenekortet koster kr 130,- per år.

Uteblitt scenekort

Dersom du ikke har fått tilsendt scenekort for sesongen, kan det skyldes at du er strøket fra DTPs scenekortliste eller at vi ikke har din nye adresse. Medlemmer som ikke betaler gebyr for scenekortet eller ikke betaler kontingent strykes fra scenekortlisten. Listen over hvem NTO skal trykke scenekort til for kommende sesong sendes inn i juni hvert år. Ta kontakt dersom dette gjelder deg.