Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP) arbeider fagpolitisk for å fremme drama og teater både som kunstfag og læringsform i hele utdanningsløpet. Organisasjonen er landsdekkende og har egne fylkeslag i Oslo-Akershus, Rogaland, Nord-Norge og Hordaland.

Slik starter du et fylkeslag

Er du medlem i Drama- og teaterpedagogene og ønsker at det skal skje mer der du bor?

Hva er et fylkeslag?

Drama- og teaterpedagogene har i dag fire fylkeslag, hvor et fylkeslag igjen består av ett eller flere lokallag. Medlemmer av DTP kan opprette lokallag som omfatter minst en kommune. I fylker der det bare finnes ett lokallag, har dette lokallaget fylkeslagets status.

Lokallaget skal arbeide aktivt og selvstendig for å fremme DTP sine formål. Lokallagene/fylkeslagene bør primært ta utgangspunkt i lokale saker og lokale problemstillinger. Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Landsstyret. Les mer om fylkeslag i våre vedtekter.

Les mer om det enkelte fylkeslag: