Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP) har et nasjonalt nedslagsfelt. Sentralleddet med ansatte er en del av Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen i Oslo. Mye aktivitet holdes digitalt for å være enkelt og gratis tilgjengelig for alle. Blant annet holdes ukentlige webinarer i hovedsesongen.

Organisasjonen har i tillegg fylkeslag med aktivitet lokalt.

Slik starter du et fylkeslag

Er du medlem i Drama- og teaterpedagogene og ønsker at det skal skje mer der du bor?

Les mer om det enkelte fylkeslag: