Drama/teater er både et kunstfag og en læringsform. I dag undervises det i teater som kunstfag på kulturskoler, private teaterskoler, videregående skoler med programområde drama, og på høgskole- og universitetsnivå. Stadig flere kulturskoler samarbeider med grunnskoler og tilbyr drama- og teaterundervisning som en del av Aktivitetsskolen (AKS) og SFO.

Drama/teater er dessverre ikke et kunstfag i grunnskolen, og drama som læringsform har en marginal plass i læreplanen Kunnskapsløftet. Drama- og teaterpedagogene arbeider fagpolitisk for at dette må endres i fremtidens skole. Les mer om våre kampsaker her.

Les mer om drama/teater i utdanning: