Norge står i en særstilling når det gjelder muligheten for å ta høyere utdanning innen dramapedagogikk. Det avlegges stadig flere doktorgrader i faget, det er mulig å ta bachelorgraden og mastergrad i drama/teater ved hele seks høgskoler og universiteter. 

Inntil 2003 var drama et obligatorisk emne i løpet av lærerutdanningen, noe som sikret alle lærerstudenter en grunnleggende forståelse for dramafaget. Dette ga videre studentene innblikk i varierte læringsformer/metoder, og gjorde dem bedre rustet til å utnytte til fulle et samarbeid med gjestende dramapedagog eller kunstner i DKS. I dag er det stor variasjon mellom de forskjellige lærer-utdanningsinstitusjonene hvor mye dramaundervisning de tilbyr studentene. Les mer her.

Selv om drama per i dag ikke er et eget fag i den norske grunnskolen, og heller ikke lenger er et obligatorisk emne i lærerutdanningen, finnes det altså en hel rekke sterkt kompetente dramaundervisere i Norge!

Master

Det finnes en rekke høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr master i drama/teater

Bachelor

Oversikt over de norske høgskolene og universitetene som tilbyr bachelor i drama/teater.

Ser du en utdanning som mangler? send inn en melding til oss.