Norge står i en særstilling når det gjelder muligheten for å ta høyere utdanning innen dramapedagogikk. Det avlegges stadig flere doktorgrader i faget, og det er mulig å ta bachelorgrad og mastergrad i drama/teater ved hele seks høgskoler og universiteter. 

Grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10

Inntil 2003 var drama et obligatorisk emne på minimum 30 timer i løpet av lærerutdanningen, noe som sikret alle lærerstudenter en grunnleggende forståelse for dramafaget og innblikk i dramafagets varierte læringsformer/metoder. Etter at minstekravet falt bort, varierer tilbudet fra 0-100 timer på de forskjellige lærerutdanningsinstitusjonene. Les mer her

Master

Det finnes en rekke høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr master i drama/teater

Bachelor

Oversikt over de norske høgskolene og universitetene som tilbyr bachelor i drama/teater.

 

Årsenheter/halvårsstudium 

Ser du en utdanning som mangler? send inn en melding til oss.