https://www.idunn.no/drama

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Drama- og teaterpedagogene, er inne i sin 56. årgang, og kommer ut i to utgaver i året. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Blant temanumre de siste årene kan nevnes:  Konflikt, Betydningen av publikum, Improvisasjon, Rom, Drama i grunnskolen, Kritikk, Dramaarbeid med asylsøkere, Dramalinjene på videregående skoler, Lidelse som kraft, Dramaarbeid i helseinstitusjonene, Performativitet i ungdomskulturen, Fiksjonalitet i film, med videre.

Les om den siste utgaven av DRAMA her.

Tidsskriftet sendes ut i 1350 eksemplarer til Drama- og teaterpedagogenes (DTPs) medlemmer, til nordiske teatre, grunnskoler, kulturskoler, folkehøgskoler, universiteter og høgskoler, barnehager, biblioteker, teatergrupper, skolemyndigheter og museer. Universitetsforlaget selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet. Kontakt Jelena Doublinskaia ( Jelena.Doublinskaia@universitetsforlaget.no ) for priser.

Christina Næss er ansvarlig redaktør, ansatt i 50% stilling (vikar for Christine Sivertsen). Redaksjonen består av en kyndig representant fra hvert nordiske land, og alle artikler og bilder leveres av frivillige bidragsytere. Vi trykker tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk.

For innspill, kommentarer og ideer til tidsskriftet, send en e-post til christina.naess@dramaogteater.no

I det nordiske dramapædagogiske miljø, er DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift et vigtigt netværksskabende organ. Udover at bladet har et appellerende og læsevenligt format, er dets store force, at det evner at bygge bro mellem reflekteret praksis og videnskab, og jeg betragter det som et vigtigt bidrag i udviklingen af praksisbaseret forskning.

– Ida Krøgholt
Ph.d. Associate professor, Dramaturgy, Aarhus University