Les om den siste utgaven av DRAMA og innsending av artikler her

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, samt «vanlige» fagartikler, debattartikler, reportasjer, intervjuer, presentasjoner av praksisopplegg, bokanmeldelser, historiske artikler og andre faste spalter.

DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet er inne i sin 60. årgang, og kommer ut i tre utgaver i året.

Tidsskriftets målgruppe er medlemmer av Drama- og teaterpedagogene i de nordiske landene.
Abonnement på tidsskriftet er inkludert i medlemskontingenten. Innmelding og priser her
Drama- og teaterpedagogene har individuelle medlemmer og institusjonsmedlemskap (universiteter og høgskoler, barnehager, grunnskoler, kulturskoler, folkehøgskoler, teatre, teatergrupper, bibliotek) i Norden.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør (50 % stilling) og et redaksjonsråd med representanter fra alle de nordiske landene (frivillig arbeid)

Alle artikler og bilder leveres av frivillige bidragsytere.
For innspill, kommentarer og ideer til tidsskriftet, send en e-post til ansvarlig redaktør Christina Næss: christina.naess@dramaogteater.no

Innmelding (medlemskap og abonnement) her

Universitetsforlaget selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.
Kontakt Jelena Doublinskaia ( Jelena.Doublinskaia@universitetsforlaget.no ) for priser.

I det nordiske dramapædagogiske miljø, er DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift et vigtigt netværksskabende organ. Udover at bladet har et appellerende og læsevenligt format, er dets store force, at det evner at bygge bro mellem reflekteret praksis og videnskab, og jeg betragter det som et vigtigt bidrag i udviklingen af praksisbaseret forskning.

– Ida Krøgholt
Ph.d. Associate professor, Dramaturgy, Aarhus University