Vil DU Bli Med å Utvikle Ny Læringsressurs?

Vil DU bli med å utvikle ny læringsressurs?

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en idébank med undervisningsforløp og opplæringsfilmer - for elevaktiv og variert læring av grunnleggende ferdigheter gjennom…

Read More
Nordic Drama Conference 2021

Nordic Drama Conference 2021

Dramafagets kanskje aller største spørsmål ble diskutert av hele 88 deltakere fra alle de nordiske landene: Hvorfor fortsetter vi å ha en marginal posisjon i utdanningssystemet - og hva kan vi gjøre med det?   Hvordan er situasjonen i de…

Read More