DRAMA BOREALE

DRAMA BOREALE

Vil du bidra med noe på programmet på den nordiske dramapedagogiske konferansen Drama Boreale? Fra lærerutdanning, drama- og teaterutdanninger, videregående skole, kulturskolen, barnehage, grunnskolen, teatergruppe, DKS, prosjekter utenom utdanningsløpet? "Call for Papers" finner du her OsloMET er hovedarrangør når dramapedagoger…

Read More
Ny Læringsressurs Lansert

Ny læringsressurs lansert

Drama- og teaterpedagogene har lansert en flunkende ny digital læringsressurs med opplæringsfilmer. Den er utviklet med midler fra Utdanningsdirektoratet. 160 elever fra 7 skoler og 24 dramapedagoger /lærere/ filmfolk / webdesigner har samarbeidet om å lage: 10 helhetlige undervisningsforløp steg…

Read More
Konferanse Om ESTETISKE LÆREPROSESSER

Konferanse om ESTETISKE LÆREPROSESSER

 Aesthetic Learning processes and Togetherness Konferansen om estetiske læreprosesser og 'Togetherness' holdes på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden 29.11-01.12 2022. DRAMA vil publisere papers presentert på konferansen i samarbeid med arrangørene, mer informasjon om dette kommer. Om konferansen: Otherness-Togetherness-Aesthetics is…

Read More
IDEA Kongress

IDEA kongress

Den internasjonale kongressen IDEA holdes 4.-8. juli 2022 på Island. Vil du bidra til programmet? Call for papers & workshops og earlybird påmelding er i gang. Mer info på: https://ideaiceland.com

Read More