Vil Du Bli Vår Nye Redaktør?

Vil du bli vår nye redaktør?

DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift søker nå en dyktig og engasjert vikar for ansvarlig redaktør. Søk innen 15. juni. DRAMA er et fagtidsskrift for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulering av praksis og forskning. Fagtidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på…

Read More
Ny Læringsressurser Utvikles

Ny læringsressurser utvikles

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en idébank med undervisningsforløp og opplæringsfilmer - for elevaktiv og variert læring av grunnleggende ferdigheter gjennom…

Read More
Nordic Drama Conference 2021

Nordic Drama Conference 2021

Dramafagets kanskje aller største spørsmål ble diskutert av hele 88 deltakere fra alle de nordiske landene: Hvorfor fortsetter vi å ha en marginal posisjon i utdanningssystemet - og hva kan vi gjøre med det?   Hvordan er situasjonen i de…

Read More