Konferanse Om ESTETISKE LÆREPROSESSER

Konferanse om ESTETISKE LÆREPROSESSER

 Aesthetic Learning processes and Togetherness Konferansen om estetiske læreprosesser og 'Togetherness' holdes på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden 29.11-01.12 2022. DRAMA vil publisere papers presentert på konferansen i samarbeid med arrangørene, mer informasjon om dette kommer. Om konferansen: Otherness-Togetherness-Aesthetics is…

Read More
TiP Og Nye Læreplaner På Tvers

TiP og nye læreplaner på tvers

Erfaringsutveksling, råd og inspirasjon til innføringen av nye læreplaner på programområdet drama i vgs. Fire skoler presenterer. Kurset ledes av representanter fra læreplangruppa. Med utgangspunkt i læreplanen Teater i perspektiv tar vi opp helhetlig tenkning på tvers av de nye…

Read More
IDEA Kongress

IDEA kongress

Den internasjonale kongressen IDEA holdes 4.-8. juli 2022 på Island. Vil du bidra til programmet? Call for papers & workshops og earlybird påmelding er i gang. Mer info på: https://ideaiceland.com

Read More
Bidrag Til DRAMA 01/22

Bidrag til DRAMA 01/22

Temanummer: Kropp, minne, væren og viten Dette temanummeret undersøker forholdet mellom kropp, minne, væren og viten i drama- og teaterfaglige kontekster. Drama og teaterfaget har lange tradisjoner med å arbeide med kropp og viten gjennom kunstnerisk praksis. Her inngår arbeidsmetoder…

Read More
Ny Læringsressurser Utvikles

Ny læringsressurser utvikles

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en idébank med undervisningsforløp og opplæringsfilmer - for elevaktiv og variert læring av grunnleggende ferdigheter gjennom…

Read More