Vil DU Bli Med å Utvikle Ny Læringsressurs?

Vil DU bli med å utvikle ny læringsressurs?

Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en idébank med undervisningsforløp og opplæringsfilmer - for elevaktiv og variert læring av grunnleggende ferdigheter gjennom…

Read More
NORDIC DRAMA CONFERENCE 2021

NORDIC DRAMA CONFERENCE 2021

Drama- og teaterpedagogene og tidsskriftet DRAMA inviterer til nordisk konferanse! Her samler vi aktører fra alle de fem nordiske landene til faglig samtale, foredrag og debatt. Tidspunkt: 9. januar 12:00-15:00 CET Sted: Zoom Påmelding: https://dramaogteater.hoopla.no/sales/nordicdrama Tema for årets konferanse er:…

Read More
Nordic Drama Conference 2021

Nordic Drama Conference 2021

Dramafagets kanskje aller største spørsmål ble diskutert av hele 88 deltakere fra alle de nordiske landene: Hvorfor fortsetter vi å ha en marginal posisjon i utdanningssystemet - og hva kan vi gjøre med det?   Hvordan er situasjonen i de…

Read More