Kanskje du kan få med deg noen flere og starte et lokallag? Hvis det bare er ett lokallag i ditt fylke vil lokallaget automatisk få fylkeslagsstatus i DTP.

Det trenger ikke være veldig komplisert å sette i gang et lokallag/fylkeslag.

  • Gå gjerne sammen med noen flere og kall sammen medlemmer i DTP og andre interesserte i ditt nærmiljø til et oppstartsmøte.
  • Diskuter hvilke behov dere har og hva dere har lyst til å få ut av et lokallag. Noen av våre fylkeslag holder mange kurs, men et fylkeslag eller lokallag kan også være et møtested der en diskuterer felles problemstillinger, utveksler erfaringer og ideer eller lærer hverandre nyttige øvelser og arbeidsmåter.
  • Velg et styre (med minst tre personer) med en leder og en kasserer.
  • Meld inn til sentralstyret i DTP at dere har opprettet et lokallag/fylkeslag i god tid før årsmøtet (senest 14 dager før).
  • Opprettelsen av fylkeslag må godkjennes av årsmøtet i DTP for å være gyldig.
  • DTP sentralt dekker reise for én person pr. fylkeslag til Årsmøtet.
  • Tre uker før Årsmøtet må fylkeslaget sende årsmelding (hva dere har gjort i løpet av året) og revidert regnskap til sentralstyret i DTP.