FYLKESLAGET OSLO OG AKERSHUS

Oslo og Akershus fylkeslag av Drama- og teaterpedagogene arrangerer kurs for medlemmer og jobber for å fremme drama- og teaterarbeid i skole og kulturliv.

Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP) arbeider for å fremme undervisning i drama som eget fagområde og som læringsform i andre fag i hele utdanningsløpet. DTP arbeider også for faglig utvikling av medlemmene.

Fylkeslagets mål er å driver kursvirksomhet og nettverksbygging for alle som interesserer seg for, og/eller arbeider med, drama og teater i undervisning eller samfunnsliv.

 

 

Kontakt oss

Styreleder
INGER JOHANNE EVJE
Mob.: 951 58 842
inger.evje@online.no

Nestleder
HEGE CHR. GLEMMINGE

hegegl@hotmail.com,

Styremedlem (kasserer)
ÅGE BOMAN HOMLEID
Mob.: 992 26 453
boman2boman@gmail.com