FYLKESLAGET HORDALAND

Drama-og teaterpedagogene – Hordaland, tidligere Fylkeslaget i Hordaland, ble etablert i 1971, og har siden arbeidet for å fremme drama og teaterarbeid i Hordaland fylke. DTPH ønsker å aktivisere våre medlemmer ved å skape møteplasser, kulturaftener og ”samtaler på scenekantene” , som kan bidra til nettverksbygging mellom drama/teater institusjoner i Hordaland, samt for enkeltpersoner som jobber i feltet. Videre ønsker vi å sette opp workshops og kurs rettet mot forskjellige temaer og målgrupper.

Interessert i å engasjere deg i styret? Styreledervervet er ledig. Ta kontakt med Anne-Beate Ulveseth (tidligere styreleder) om du vil stille til valg som styreleder eller styremedlem på årsmøtet 17. april.

Kontakt oss på: dtphordaland@gmail.com

Kontakt oss

STYREMEDLEM
Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt
annie_b_tvedt@hotmail.com
45 26 74 76

Nestleder
Stina Østmark Sigvaldsen
stinasigvaldsen@yahoo.com
95 20 74 64

ØKONOMIANSVARLIG:
Helena Wik
wik93@hotmail.com

PR/MEDLEMSANSVARLIG:
Trude Smørsgård
trudesmoe@outlook.com

STYREMEDLEM
Anita Stenfeldt Sanden
anitas.stenfeldt@gmail.com