LANDSDELSLAGET NORD-NORGE

På årsmøtet 9. mai 2015 ble det etablert et landsdelslag i Nord-Norge. Vi er i oppstartsfasen og søker etter flere medlemmer. Landsdelslaget er for alle i de tre nordlige fylkene som vil være med på å fremme drama- og teaterfaget i nord. Spre det glade budskap – verv alle du kjenner som jobber med drama- og teater!

Bor du i Nord-Norge og har lyst til å engasjere deg i DTP? Ta kontakt med Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene sentralt på kari.strand@dramaogteater.no

FACEBOOK GRUPPE

Bli medlem av denne gruppen og se diskusjonen, innlegget og kommentaren.

Bli med på å starte et nordnorgeslandslag av Drama- og Teaterpedagogene!

Gruppa er for alle som vil være med på dette arbeidet – spre det glade budskap – inviter alle du kjenner som har utdanning og jobber med drama- og teater.

Sammen kan vi få til masse bra greier, både faglig og sosialt!

Bli medlem av gruppen

Kontakt oss

Styreleder
Vervet er ledig, ta kontakt om du er interessert!

Kasserer
CHRISTIN ANITA NIKOLAISEN
Mob.: 41 93 29 32
christin68nik@gmail.com

Styremedlem
ELINE PETRINE
Mob.: 99 26 26 57
elinejo@gmail.com

Styremedlem
MIRIAM WIIK
Mob.: 91 13 74 88
miriamwiik@hotmail.com

Styremedlem
THERESA HAABETH HOLAND

theresa.holand@gmail.com