Drama Boreale

Drama Boreale

I august samlet vi drama- og teaterfeltet i Norden til konferansen DRAMA BOREALE i Oslo. 25 fagsesjoner med over 100 bidragsytere og 12 kurs. En viktig faglig og sosial møteplass i fagfeltet. Arrangeres hvert tredje år i et av de…

Read More
Dramafag For Alle!

Dramafag for alle!

Dramafag for alle! Osloskoler med dramafaget på timeplanen viser vei - HVA & HVORDAN I Oslo har seks barneskoler satt dramafaget på timeplanen på noen trinn. Det er mulig! De har forandret på fag- og timefordelingen lokalt. Hva skal til…

Read More
Å Fargelegge Humor Med Alvor

Å fargelegge humor med alvor

Julia Horst, kunstner, forfatter og dramatiker med russisk-ukrainsk familiebakgrunn, vil dele erfaringer som utgangspunkt for en samtale om det å skape tekster om alvorlige situasjoner og hendelser. Arrangementet er en del av vårt ukentlige LilleLørdag program. Gratis og du trenger…

Read More