Stranda Filmprosjekt
  • november 10, 2023

Å lage kortfilm i skolen er en kreativ læreprosess som er kjempepopulær blant elevene.
Stranda skole har kortfilmproduksjon for 6. og 7. trinn – et samarbeid kulturskole-skole, med en lærer fra skolen og teaterlærer fra kulturskolen. Hvordan undervise barn i å lage kortfilm, med vekt på medskaping?

I en digital fagprat på Zoom onsdag 22. nov kl 19-20, vil teaterlærer Anett O. Skansen dele erfaringer og råd om hvordan undervise i filmproduksjon i skolen – og om det å jobbe i delt stilling kulturskole-skole. Hun vil fortelle om hvordan de legger opp undervisningen med filmteori, idéutvikling, improvisasjon ut fra idéer, manusutvikling, dreiebok/storyboard, scenografi/kostymer/rekvisitter, regi på filmsett og klipping.

Teaterlærer Anett O. Skansen er ansatt i 100% stilling i Øygarden kulturskole. Som en del av stillingen underviser hun i filmproduksjon på dagtid på Stranda barneskole, i tillegg til å ha teatergrupper i kulturskolen på kveldstid. Anett O. Skansen har MA i dramapedagogikk og anvendt teater fra Høgskolen på Vestlandet (HVL), og tilleggsutdanning (sommerkurs) i Acting for Film fra New York Film Academy – campus Los Angeles. Hun har undervist på ulike kulturskoler på Vestlandet i til sammen 11 år. Det er nå tredje året hun underviser i filmproduksjon på Stranda skole.

Filmproduksjonsfaget er organisert som prosjekter, der elever på 6. og 7. trinn jobber i mindre grupper to timer i uka – 8 uker per skoleår. Undervisningen er et ledd i skolens arbeid med Overordnet del av læreplanverket: Skaperglede, engasjement og utforskertrang og Demokrati og medvirkning, samt sosial læring og utvikling og et inkluderende læringsmiljø.

Når: Onsdag 22.11.23 kl 19-20 (det blir ikke gjort opptak)
Hvor: Digitalt på Zoom
Gratis – ikke påmelding – klikk deg direkte inn her på Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84934912380

Hvordan deltar man: Du velger selv om du ønsker å delta aktivt ved å stille spørsmål der det er rom for det eller om du vil lytte med/uten video på.

Fagpraten inngår i serien Lillelørdag som arrangeres hver onsdag – et samarbeid mellom Drama- og teaterpedagogene, HATS, Frilynt, Vestlandske teatersenter, Spelhandboka, Buskerud Teater og Norsk Revy.
Drama- og teaterpedagogene er hovedarrangør 22.11.23

Foto: Filmproduksjon Stranda skole