TiP Og Nye Læreplaner På Tvers

TiP og nye læreplaner på tvers

Erfaringsutveksling, råd og inspirasjon til innføringen av nye læreplaner på programområdet drama i vgs. Fire skoler presenterer. Kurset ledes av representanter fra læreplangruppa. Med utgangspunkt i læreplanen Teater i perspektiv tar vi opp helhetlig tenkning på tvers av de nye…

Read More