Yellow
  • juni 7, 2018

Strategimøter og medlemsundersøkelsen denne våren har ført til en flunkende ny strategiplan med handlingsplan for perioden 2018-2020. På årsmøtet 15. juni ble planen lansert og nyformulerte målsetninger vedtatt. Hør, hør!

MÅLSETTING: 

Drama- og teaterpedagogene skal

  • være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger.
  • fremme og styrke drama og teater som læringsform og likeverdig estetisk fag i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.
  • være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling.

Hele strategiplanen og handlingsplan med tiltak finner du her En nyhet er at vi kommer til å starte opp årlige Fagdager for drama- og teaterpedagoger. Har du forslag til aktuelle temaer/workshoper, så ta gjerne kontakt.

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi arbeider for å nå målene, får du et godt innblikk i det i årsmeldingen for 2017 som du kan lese her