Yellow
  • juni 7, 2018

Strategimøter og medlemsundersøkelsen våren 2018 førte til en flunkende ny strategiplan med handlingsplan for perioden 2018-2020.

MÅLSETTING: 

Drama- og teaterpedagogene skal

  • være et attraktivt nettverk og faglig fellesskap for drama- og teaterpedagoger.
  • fremme og styrke drama og teater som læringsform og likeverdig estetisk fag i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.
  • være en synlig pådriver i debatten om drama og teaters plass i skolen og andre arenaer for læring og utvikling.

Hele strategiplanen og handlingsplan med tiltak (oppdatert april 2019) finner du her