B3
  • oktober 12, 2018

Først ut i debattserien var det nye tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap som skal inn i skolen. Hvordan kan kunst- og kulturfagene bidra? Filosofen Arne Johan Vetlesen hadde kveldens hovedinnledning med foredraget «Hva er en borger?» Temaene må farliggjøres, svarte filosofen på spørsmål om de nye temaene som skal inn i skolen vil ha noe å bidra med. – Skal det være, så må det være ordentlig. Vetlesen pekte på at det ikke er etablert en sannferdig fortelling om at alt vil bli verre, det trengs at alle kan få en rolle i motstand mot «business as usual». Vetlesen ser et potensiale i kunst- og kulturfagene: De har en force i å involvere og engasjere elevene i større dybde og bredde. Det er flere dimensjoner i læringen. Stoffet kan ikke bare bli forstått intellektuelt.

Professor i drama og anvendt teater,Tor-Helge Allern, presenterte prosessdramaet Flukten fra Syria og understreket hvor viktig det er med rolle- og perspektivbytter, det å kjenne hvordan det er å ha en annens sko på. Perspektivbyttene skjer i en spillkontekst der man kan utforske muligheter og konsekvenser av ulike handlinger. Vi fikk se film fra prosessdramaet med intervjuer av elever og lærere, som engasjert fortalte om hvordan arbeidet med det tverrfaglige prosessdramaet endret matematikkundervisningen.

Liv Merete Nielsen, professor ved fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, holdt en innledning om hvordan skolen kan forberede barn og unge til deltakelse i demokratiske prosesser i forhold til utvikling av våre omgivelser.

Neste debatt i serien holdes 6. november om det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Info og påmelding her