Brosjyre Forside Seilet
  • juni 7, 2018

Vår ambisjon er å skape et levende hus for kunst- og kulturfagene i skolen! SEILET åpnet 15. mars. Organisasjonene på SEILET representerer fagene dans, drama, mediefag, musikk, kunst, design og håndverksfag. Vi arbeider for å styrke og øke oppmerksomheten for disse fagenes rolle i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

På SEILET har vi flotte kontor-, kurs- og møtelokaler, hvor det er stor aktivitet med fagpolitisk arbeid, debatter, kurs, videreutdanning, prosjekt- og læremiddelutvikling samt utgivelse av tre fagtidsskrifter. Velkommen til oss!

Høsten 2018 starter vi opp med SEILET Debatt. Først ut er en debattserie om de nye tverrfaglige temaene som skal inn i grunnskolen som en del av fagfornyelsen.

Informasjon om alle arrangementene på SEILET finner du på www.seilet.org og Drama- og teaterpedagogenes arrangementer finner du under kurs på denne nettsiden. Følg oss gjerne på Facebook https://www.facebook.com/dramaogteaterpedagogene/

Bilder fra åpningen 15. mars