IMG 0567
 • januar 15, 2018

Første store kurssamling på nye Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen holdes 8. – 9. mars. Fikk du med deg det supre kurset i fjor om vurdering av teaterproduksjoner? Her kommer oppfølgeren hvor vi virkelig går i dybden. Kurset tar tak i utfordringer ved vurdering av teaterproduksjoner – og gir rom for å problematisere og diskutere rundt vurdering og tilbakemeldinger til elevene/studentene. I tillegg henter vi inn krefter fra scenekunstmiljøet, som vil gi innblikk i hva de legger i å være en god skuespiller i dag.

Påmelding? scroll til nederst på siden. kr 1600,- for to dager. 

Kurssamlingen  åpner med en samtale mellom regissør Peer Perez Øian og skuespiller Eivin Nilsen Salthe, ledet av dramaturg Anders Hasmo fra Det Norske teatret. Hva er en god regissør for en skuespiller og hva er en god skuespiller for en regissør? Hva er utfordringene, og hvordan påvirker disse undervisning i drama/teater? Det blir visninger med elever fra programområdet drama i videregående skole (MDD) og studenter fra bachelorutdanningen i Drama- og teaterkommunikasjon på HiOA. Den erfarne sensoren Lene Helland Rønningen (DMMH) som fikk satt tankene i sving i fjor, kommer tilbake med en fordypningsdel over to dager i år. Vurderingskriterier som er i bruk på et utvalg MDD-skoler og høgskoler gjennomgås, og det vil diskuteres hva som er ”optimale” vurderingskriterier. Hvor skal man legge listen? Gjennom diskusjoner vil vi arbeide for å sikre en felles forståelse av hva som kreves. Det vil også bli diskutert nivå på MDD drama i vgs. vs bachelorutdanningene i drama/teater.

En vanlig utfordring er å gi tilbakemeldinger på en god og forståelig måte om hva som er forbedringspotensialet i teateruttrykket for elev-/studentgruppa. Dette resulterer ofte i at eksamensgruppene blir misfornøyde, og læringsutbyttet av den praktiske gruppeeksamenen blir lite. Vi gjentar suksessen fra i fjor med å bruke drama som læringsform i trening på å gi tilbakemeldinger, ved å la halve gruppen spille at det var dem som hadde visningen som blir vurdert Skjønner? Her blir det tilbakemelding på tilbakemeldingene og vi lover høy læringseffekt.

Underviser du i drama/teater på et annet nivå enn MDD drama i videregående skole eller bachelor i drama/teater? Kurset er åpent for alle og kan absolutt også være relevant for andre.

Program

Torsdag 8. mars

 

Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen
09.30 – 10.00 Kaffeprat
10.00 – 11.30 Åpning: Hva står på spill i scenekunstfeltet i dag? Hvordan jobber skuespilleren og hvordan jobber regissøren? Hva er en god regissør for en skuespiller og hva er en god skuespiller for en regissør? Innleding av skuespiller Eivin Nilsen Salthe og regissør Peer Perez Øian med etterfølgende samtale, ledet av dramaturg Anders Hasmo fra Det Norske Teatret.
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.00 Vurderingskriterier og vurdering av teaterproduksjoner v/ høgskolelektor Lene Helland Rønningen (DMMH).
14.00 – 14.15 Kaffepause
14.15 – 16.30 Workshop med visninger av elever på Rud videregående skole, MDD. Utprøving av vurdering og tilbakemeldinger i casebasert form v/ høgskolelektor Lene Helland Rønningen.

To live visninger og to videovisninger (eksamen TP2 vg3 2017).

16.30 – 17.00 Åpent forum. Noe du vil dele, ta opp, diskutere med fagmiljøet?
17.30 Middag på Noahs Ark, Thorvald Meyers gate 23,  Grünerløkka.
 
Fredag 9. mars OsloMet (tidligere HiOA) og Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen
09.45 Oppmøte foajé OsloMet P 32
10.00 – 11.15 Forestilling OsloMet (HiOA) under Åpne dager: Vårløsning. Studenter Drama- og teaterkommunikasjon (1. år). Prøvesal 2 i P 32. Forestillingen varer ca 60 min, deretter kort samtale med tre av studentene.
ca 12.00 – 12.30 Lunsj på Seilet.

Buss i samlet flokk fra OsloMet (HiOA) til Seilet etter forestillingen

12.30 – 15.30 Workshop v/ høgskolelektor Lene Helland Rønningen og Drama- og teaterpedagogene.

Del 1: Vurdering og tilbakemelding, forestillingen på OsloMet.

Del 2: Krav til nivået på vg3 MDD og på førsteårsvisninger i høgskolenes/universitetenes drama-og teaterutdanninger.
Hvordan sikre at undervisere har en grunnleggende felles oppfatning av nivåene? Hva er viktig at elever og studenter har med seg videre?

Del 3: Eksamensoppgaver med vurderingskriterier fra MDD og høgskole/universitet diskuteres: Hva vektlegges i vurderingskriteriene? Hvordan fremstilles de? Er konkretisering god nok til at elever og studenter får en klar forståelse av vurderingskriteriene og de ulike nivåbeskrivelsene?

Om kursholderen i vurdering og tilbakemelding:

Lene Helland Rønningen (f. 1976) er universitetslektor i drama/teater ved DMMH. Hun arbeider også som frilans instruktør og teaterpedagog, og er kunstnerisk leder i Fabularium Produksjoner. Hun har hovedfag i Drama/teater fra NTNU, og har erfaring fra undervisning på både høgskole og universitet. Hun har også erfaring som sensor på både praktiske og teoretiske eksamener i drama/teater fra en rekke institusjoner i Norge de siste femten årene. Hun har utviklet og ledet flere store kunstneriske pilotprosjekt for barn og unge, og kjenner derfor arbeid rettet mot spesifikke målgrupper særlig godt. I sitt eget arbeid er hun opptatt av målgruppens deltagelse, og arbeid med kunst i krysningspunktet mellom ulike kunstarter. F.eks har hun samarbeidet Arkivsenteret i Trondheim om flere prosjekter der arkiv ble formidlet til ungdom gjennom teater. (Dora Devised, 2009 og Vendepunkt, 2010- 12, nominert til «Gullsekken»). Hun har også utviklet flere nyskapende barneteaterforestillinger, for eksempel barneteaterforestillingen «Gullfrosken» (2014) og «Kloden rundt på 29 bokstaver» (2017), begge produsert av Fabularium Produksjoner.

Pris: 

To dager: kr 1600,- inkludert lunsj , En dag: kr 800,- inkludert lunsj

Middag: kr 300,- (hovedrett og kaffe, drikke/dessert med mer betales i tillegg av den enkelte).

  Påmelding kurs vurdering av teaterproduksjoner 8.-9. mars 2018

  Påmelding *
  En dagTo dager

  Hvilke dager? *
  Torsdag og fredagBare torsdagBare fredag

  Torsdag 8. mars kl 17.30
  Middag