Bilde Læreren Som Regissør Nettside
 • februar 6, 2018

Lærebokforfatterne av Læreren som regissør holder kurs om klasseledelse. Lærere er ledere som skal gi retning og energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet er læreren regissør, der arbeidet dreier seg om å utvikle klassen til et produktivt ensemble preget av gode og robuste relasjoner. I dette kurset utforsker vi hvordan lærere kan forstå og praktisere ledelse på mer nyanserte måter gjennom å benytte oss av ledelsesteori kombinert med kunstfag og teaterfaglige begreper. Vi knytter lærerens utøvelse av ledelse tett til undervisningen, til det fagdidaktiske arbeidet og til relasjoner som utvikles i klassen.

Mye av litteraturen om klasseledelse tar utgangspunkt i en tradisjon der læreren skal etablere rutiner og skape ro, eller der læreren tar rollen som lagleder og skaper et godt læringsmiljø. I kurset belyser vi andre aspekter ved ledelse som dreier seg om å ta regi i klasserommet der lærernes verktøy for ledelse og læring er i fokus.

Kurs 5. april 2018 kl 9.30 – 15.30. Kr 1150,- (750,- for medlemmer og skolemedlemskap) inkludert lunsj. Scroll til nederst på siden for påmeldingsskjema. 

Kurset består av en blanding av små forelesninger og praktisk arbeid.
Temaer som blir belyst og utforsket er blant annet:

 • Læreren som leder og regissør i teori og praksis
 • Å bygge klassekultur gjennom god regi.
 • Ulike faser i en skapende prosess.
 • Ritualer og rutiner i klasserommet
 • Språk og samtaler som verktøy for læring og ledelse

Kursholderne er forfattere av boken Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Boken ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk høsten 2017.

Om kursholderne: 

Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Helstad underviser i masterprogrammet i Utdanningsledelse og i lektorutdanningen. Forskningen hennes er knyttet til lærernes fagdidaktiske arbeid, læreres læring samt forholdet mellom lærerarbeid og ledelse i skolen. Hun har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og forlagsredaktør. Helstad er også dramapedagog og norskdidaktiker.

 

 

Per Arne Øiestad er lektor i drama- og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo, der han også har arbeidet som avdelingsleder i drama. Han er i tillegg forfatter og regissør, og har iscenesatt en rekke revyer, bygdespill og musikaler, der han selv ofte har stått for både tekst, musikk og regi. Øiestad har skrevet en barnebok og er medforfatter i læreverk for videregående skole. Han har også flere års erfaring som ungdomsskolelærer.

 

 

Hvor: Seilet Huset for kunst og kultur i skolen. Fossveien 24 (inngang vis-á-vis Steenstrupsgate 17)

Arrangør: Drama- og teaterpedagogene

Når: 5. april kl 9.30-15.30

Pris: Kr 1150,- (750,- for medlemmer og skolemedlemskap) inkludert lunsj.

  Påmelding Klasseledelse. Læreren som regissør

  Påmelding *
  Kurs klasseledelse 5. april 2018