Ny Læringsressurs!sidelengs Liten
 • mars 23, 2021
Drama- og teaterpedagogene har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en læringsressurs for lærere i grunnskolen. Alle skoler skal få gratis tilgang til en idébank med undervisningsforløp og opplæringsfilmer – for elevaktiv og variert læring av grunnleggende ferdigheter gjennom drama som estetisk læringsprosess. 

Drama- og teaterpedagogene fikk mange gode søkere på engasjement som ble lyst ut våren 2021, og har nå 10 undervisningsforløp med opplæringsfilmer under utvikling.

 

—————————————————————————————————————————————-

ENGASJEMENT (søknadsfrist var april 2021, forløp under utvikling) 

For å utvikle en knallgod læringsressurs trenger vi dramapedagoger fra grunnskoler, videregående skole, kulturskoler, lærerutdanninger, dramautdanninger, frilansere i DKS …

Drama- og teaterpedagogene velger ut 10 dramapedagoger i dette prosjektet. Dere skal lage undervisningsforløp for grunnskolen med bruk av drama som læringsform/drama som estetisk læringsprosess for læring av en eller flere grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter).

 • Undervisningsforløp (45-90 min) med konkrete instruksjoner for lærere som skal gjennomføre forløpet. Dramametoder kobles med en eller flere grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter og temaet som skal utforskes
 • Utdanningsdirektoratets bestilling er at læringsressursen skal bidra til en generell styrking av grunnleggende ferdigheter. Et mål er at lærerne, i tillegg til å bruke ferdige undervisningsforløp fra idébanken, skal lære å lage egne undervisningsforløp bygget på det de lærer av denne læringsressursen
 • Læringsressursen skal ha en gjenkjennelig form på tvers av de ulike undervisningsforløpene. De som velges ut vil derfor ta del i en redigeringsprosess
 • Honorar for ferdig publisert undervisningsforløp: kr 8000-12.000,-

PRODUKSJON AV OPPLÆRINGSFILMER

 • Opplæringsfilm. Bolker av undervisningsforløpet skal filmes med dramapedagoger og elever i aksjon. Opplæringsfilmene skal ha som mål å inspirere til og selv gå i gang med undervisningsforløpet. Både lærer- og elevstemmer skal gi råd om hva som er lurt å gjøre i gjennomføringen. Filmen skal gi helt konkrete råd, skritt for skritt, for å klare det – selv om læreren som bruker læringsressursen skulle ha lite erfaring med drama som læringsform.
  På grunn av kostnadseffektiv filmproduksjon der flere undervisningsopplegg filmes samme dag i samme by, vil ikke alle som har laget undervisningsopplegg kunne bli med på filmdelen. Oppgi om du ønsker å bli med på filmdelen eller ikke, og eventuelt om filmingen kan gjennomføres med egne elever. Veldig bra om du vil det, så ser vi hvordan kabalen med dette går opp, men det er altså ikke en forutsetning for å utvikle undervisningsforløp. Eget honorar for filmdelen

 

 

 SØK OM Å BLI MED – SEND OSS:

 • En skisse som beskriver undervisningsforløpet. Det kan være en skisse til et nyutviklet undervisningsforløp eller et ferdigutviklet, utprøvd forløp. De som velges ut blir del av en redigeringsprosess
 • Oppgi om du ønsker å bli med på filmdelen eller ikke, og eventuelt om filmingen kan gjennomføres med egne elever
 • Kort CV som viser utdanning og arbeidserfaring som dramapedagog

 

Sendes til daglig leder i Drama- og teaterpedagogene, Kari Strand: [email protected] innen 20.april 2021

Bakgrunn for prosjektet og tildeling av midler fra Utdanningsdirektoratet:

Variert og elevaktiv læring som gjør fagstoffet levende er viktig for at elever skal lære og trives godt. Læring gjennom drama som estetisk læringsprosess gjør nettopp det. Elever trenger variert og engasjerende læring, de yngste trenger mye mer lekende læring, alle elever trenger læringsaktiviteter der de er aktive sammen samtidig som de utforsker og lærer seg grunnleggende ferdigheter. Drama er en estetisk læringsprosess som på en unik måte kobler fagstoff (som grunnleggende ferdigheter) og gruppebasert, kollektiv læring som bygger tilhørighet til gruppen og bidrar til godt læringsmiljø. Skolen trenger opplæring av lærere i drama som estetisk læringsprosess og skolen trenger konkrete, tilgjengelige eksempler på undervisningsforløp de kan bruke. Derfor vil vi lage en læringsressurs på nett med opplæringsfilmer og undervisningsforløp.

I Fagfornyelsen, som er på full vei inn i skolen, trekkes betydningen av praktiske og estetiske fag og læringsprosesser frem. Med strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» har regjeringen store ambisjoner for – og understreker betydningen av estetiske læringsprosesser og praktiske arbeidsformer i alle fag. Verdien av estetiske læringsprosesser i undervisningen er igjen satt på dagsorden!