Bergen Borgerscene Forestilling Lykkeliv
  • august 24, 2021
Inspirasjonsseminar på Zoom??? 26. august. Bergen Borgerscene og Teater i matematikk (TIM) deler erfaringer og gode råd i dramasesjonen. Keynote ved Andria Zafirakou – vinner av Global teacher prize 2018, Jørgen Moltubak fra podcasten Skolesnakk, tverrfaglig undervisning på Bogstad og Munkerud skole. Massevis av påfyll som skaper lærelyst. Du kan velge å være med på deler av programmet.
Halvdagsseminar kl 12-16 for 200,- kr. Digitalt på Zoom.
Gratis for studenter
UDE betaler for ansatte i Osloskolen
Kode for studentpris ved påmelding i Hoopla: STUDENT2021
Kode for lærere i Osloskolen – spør skolen din om kode, evt kontakt [email protected]
Foto: Bergen Borgerscene, fra forestillingen Lykkeliv

PROGRAM TORSDAG 26. AUGUST 

12-12.15: Åpning med Marit Knutsdatter Strand, medlem av Utdannings- og forskningskomitéen (Sp)

12.15-12.35: Keynote ved Andria Zafirakou, kunst- og håndverkslærer i London og vinner av Global teacher prize 2018

Andria jobber ved Alperton Community College i Brent, en av de mest mangfoldige og utsatte bydelene i London. Andria vant Global teacher prize i 2018 for sitt arbeid med å motivere og trygge elevene på skolen gjennom aktiv bruk av faget sitt, blant annet for å overkomme språkbarrierer. Hun sørget for at skolen har en artist-in-residence og for at skolen har fått status som “spesialistskole” i billedkunst.

12.35-13.10: Tverrfaglig arbeid: Slik gjør vi det ved vår skole v/Munkerud og Bogstad skole

Lærere fra Munkerud barneskole og tidligere rektor ved skolen, Anton Rygg, forteller om hvordan de jobber med kunstfag og tverrfaglighet. De vil blant annet fortelle om idéen bak og organiseringen av arbeidet som gjøres av skolens klimapedagog. Munkerud skole har også satt drama på timeplanen, og i dette innlegget vil de fortelle om både bakgrunnen for at drama har blitt et fag på skolen og om hvordan faget gjennomføres i dag.

Fra Bogstad skole kommer dramalærer Åse Olving Lund og rektor Karoline Balstad. De forteller blant annet om hvordan de jobber med “ledelsen-i-rolle” og hvordan de organiserer skoleåret for å legge til rette for mest mulig samarbeid på tvers av fag og trinn.

13.10-13.40: Motiverende klasseledelse som skaper lærelyst med lærer og forfatter Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak jobber som lærer og har blant annet skrevet bøkene Gnistrende undervisning, Improvisasjon i klasserommet og Klasseledelse på internett. I denne interaktive sesjonen vil han vise hvordan en bevisst holdning til introduksjon og oppsummering av oppgaver, og veiledning underveis, kan være med på å skape en god balanse mellom indre og ytre motivasjon. Han vil også ta opp hvordan man kan skape en tilbakemeldingskultur bygger positivt selvbilde og mestring hos en generasjon preget av press og prestasjonskrav.

13.40-14: Pause

14-16: Fagsesjoner

Fagsesjonene går parallelt og det er kun mulig å delta på én av fagsesjonene. Alle sesjonene er åpne for alle deltagere, uavhengig av hvilket fag du underviser i. Alle sesjonene blir tatt opp og det er mulig å se dem i etterkant.

SESJON 5

Arrangør: DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE

Kl. 14.00-14.50: Borgerteater – hvordan jobbe med unge mennesker og lage forestillinger med utgangspunkt i deres historier v/Vibeke Flesland Havre, Bergen Borgerscene

Vibeke vil gjennom å presentere hvordan hun jobber med unge mennesker på Bergen Borgerscene gi deg inspirasjon og konkrete idéer til hvordan du og elevene kan lage en forestilling ut ifra deres historier.

Vibeke Flesland Havre er skuespiller, dramatiker og regissør

Kl. 15.00-15.50: Teater i matematikk (TIM) – en ny metodologi for elevaktive læreprosesser i matematikkundervisningen v/ Tor-Helge Allern (HVL) og Ove Gunnar Drageset (UiT)

En ny måte å undervise på i matematikken er utviklet i det europeiske prosjektet Teater i matematikk (TIM). Gjennom bruk av teaterøvelser, små spill og prosessdrama forandres et lærerdominert kommunikasjonsmønster. Et prosessdrama er et helhetlig undervisningsforløp for utforsking av et tema med bruk av dramafaglige læringsformer.

I undervisningen med Teater i matematikk utforskes roller og rollekategorier, som nysgjerrigper, skeptiker, autoritet og mekler, i elevaktive læreprosesser. Evnen til å identifisere seg med en annens rolle, og å kunne endre rolle og perspektiv i spill vektlegges.

Du vil lære om hvordan en slik form å kommunisere på bidrar til læring i matematikken og få tips til hvordan du kan bruke metodene.

Tor-Helge Allern er professor ved Institutt for kunstfag, fakultet for lærerutdanning,  Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Ove Gunnar Drageset er professor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø (UiT)

 

SESJON 1

Arrangør: KUNST OG DESIGN I SKOLEN

Kl. 14-16: Tegning som følgesvenn: Fra fortelling til tegning og fra flaten til rommet v/arkitekt og tidligere lærer Alf Howlid

Du vil lære om tegningens potensiale i barndommen og en mulig progresjon i arbeid med å erobre romlig gjengivelse. Vi vil konsentrere oss om noen innganger til perspektivtegning. Alf tegner på nettbrett og deltakerne oppfordres til å selv tegne etter instruksjon fra Alf. Det blir fagdidaktisk refleksjon rundt tegneundervisning og hvordan motivere elever til å tegne.

Alf Howlid er arkitekt og tidligere lærer/formidler ved Norsk Form/DOGA. Howlid er forfatter av boken «Inn i arkitekturen – en handlingsbasert innføring i byggekunst».

SESJON 2

Arrangør: KUNST I SKOLEN

Kl. 14-16: Skolen og barnehagens estetiske miljø – ta i bruk den nære kunsten!

I denne fagsesjonen får du innspill og råd til hvordan du kan jobbe bevisst med skolen og barnehagens estetiske miljø, hvordan kunsten kan bidra til medvirkning og medskaping, og en helt konkret metode for hvordan ta i bruk den nære kunsten. Innledning er ved Arild Berg, professor i produktdesign på OsloMet – Storbyuniversitetet: «Samskaping av offentlig kunst med metoder fra designforskning: eksempler fra en skole, en kirke og et sykehus.»

Keramiker Arild Berg viser deler av sitt kunstneriske doktorgradsprosjekt fra Aalto universitetet i Finland. Studien kom spesielt fram til ny kunnskap om medvirkning gjennom bruk av materialbasert kunst, og generelt har det blitt vist hvordan arbeid med kunst i offentlig rom kan gjennomføres tverrfaglig og i samspill med brukere i ulike institusjoner.

Faglærer i kunst og håndverk Christine Tvedt Fenn og bibliotekar Hanne Whist Johansen på Høybråten skole i Oslo, vil snakke om sin erfaringer med KunstLab, en metode for hvordan du kan inkludere skolens kunst og kunstutsmykning i læringsarbeidet, og bruke den som inspirasjon for barna og elevenes skapende arbeid. Du får også se et eksempel på hvordan elevarbeider presenteres på Fagerborg skole i Oslo, og hvordan de jobber med det estetiske miljøet for å fremme kunst og læring.

Fagsesjonen tar utgangspunkt i Kunst i Skolens ressurshefte “Ta i bruk den nære kunsten”, utarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

SESJON 3

Arrangør: MEDIEPEDAGOGENE

Kl. 14-14.45: Lærelyst og medieproduksjon: Erfaringer med ‘Lesson Study’ i mediefaglig praksisopplæring i ungdomsskolen v/lærere og studenter på Høgskulen i Volda

Hvordan vet en hvordan egen undervisningspraksis blir opplevd og om elevene forstår det en vil få til som lærer når en jobber med teknologi- og mediebruk? Bruk av medier og teknologi i klasserommet utfordrer ofte både lærere og elevers forventninger til undervisning, egen rolle og hva det er å ha lært noe. Lesson study som en måte å forske på egen praksis på, gir muligheter til å videreutvikle egen praksis som lærer i et profesjonsfellesskap. Lærere og studenter i faget ‘Profesjonsfaglig digital kompetanse og didaktisk medieproduksjon’ deler sine erfaringer med å bruke lesson study praktisk i undervisning gjennom et halvt år.

Synnøve Amdam er høgskolelektor og PdD-forsker med fokus på lærerrollen i teknologirike klasserom og mediefaglige praksiser ved institutt for digital kompetanse ved Høgskulen i Volda. Hun var prosjektleder for DigiGLU – Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga ved HVO i 2018-21 og har lang undervisnings- og forskingserfaring innen bruk av teknologi og medier i grunnskole og høyere utdanning.

Kl. 15-15.45: Kom i gang med film! Enkle tips til bruk av film i pedagogisk arbeid v/Stian Cornelius Fagerlid, høyskolelektor ved Høgskulen i Volda

Kom igang med videoproduksjon i klasserommet! Med enkle steg kan du og elevene lage filmer i løpet av noen få timer. Konseptet bygger på erfaringer gjort over en tiårsperiode med verksted der barn og ungdom er filmskapere.

Denne sesjonen passer best for dem som arbeider i 1:1- klasserommet (hver elev har sin enhet), men det vil også være mange tips å ta med seg for dem som har færre enheter. Passer for deg som har elever/studenter fra 6 til 100 år. Det er anbefalt at du har blyant, papir og mobiltelefon/nettbrett lett tilgjengelig under sesjonen.

Stian Fagerlid er lærer og arbeider for institutt for digital kompetanse ved Høgskulen i Volda. Han er utdannet yrkesfagslærer og fjernsynstekniker. Etablerte «filmhjelp.no» – verkstedsbasert filmopplæring for barn og unge som har turnert i snart i ti år – i samarbeid med Andreas Altermark, den kulturelle skulesekken og Sogn og Fjordane fylkeskommune

SESJON 4

Arrangør: MUSIKK I SKOLEN

Kl. 14-14.45: Ny som musikklærer? v/Camilla Myhrer-Næss

Kort minikurs i de mest sentrale begrepene og innholdet i musikkfaget, bl.a. fagfornyelsen, kjerneelementene og kompetansemålene. I tillegg får deltakerne tips til strukturell organisering av undervisningen, samt noen praktiske øvelser som kan bidra til at elevene opplever positiv mestring. Mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer.

Camilla Myhrer-Næss er lærer og sangpedagog bosatt i Bergen. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i musikk og er nå på sitt 19. år i grunnskolen. Hun arbeider i dag ved Hordvik skole i Bergen. Camilla er også autorisert sangpedagog og har lang erfaring som dirigent, sanger og som kursholder for kor og vokalgrupper. Camilla har også en rolle som inspirator for Syngende skole-programmet.

Kl. 14.45–15: Kort pause

Kl.15–15.15: Hva er en syngende skole? Bli inspirert!

Kl. 15.15–16: Årsplan for musikkfaget: Hvordan planlegge musikkfaget gjennom året? med Ragnhild Øvergaard Sæheim

Hvordan planlegge musikkfaget gjennom året med utgangspunkt i læreplanens overordnede del, fagets kjerneelementer og skolenes ulike rammer. Mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer.

Ragnhild Øvergaard Sæheim er lærer og musikkterapeut bosatt i Nordre Follo. Hun er utdannet allmennlærer med musikk og spesialpedagogikk og har master i musikkterapi. Ragnhild har jobbet med musikk på PP-kontor, kulturskole, barnehage og grunnskole i 17 år. I dag er hun musikklærer ved Hebekk skole i Nordre Follo og har tilrettelagt bandtilbud ved Nordre Follo kulturskole. Ragnhild spiller også tverrfløyte og har dirigert korps og kor.

SESJON 6

Arrangør: SANS – SENTER FOR DANSEPRAKSIS

Kl. 14-16: Hvordan skape mestringsfølelse og motivasjon hos elev og lærer, til gjennomføring av dans i skolen?, v/Hanne Konstad Aalberg

I denne praktisk-teoretiske workshopen vil Hanne gi deltakerne noen enkle redskaper og ideer til hvordan man kan gjøre danseundervisningen estetisk, helhetlig og gjennomførbar i skolen. Vi skal se på ulike innganger til dansen og hvilke muligheter som ligger i det å zoome inn på kontrastene som allerede finnes i bevegelsesspråket vårt.

Hanne Konstad Aalberg har bachelor i jazzdans med pedagogikk fra Norges dansehøyskole og master i kunstfagsdidaktikk fra NTNU. Hun jobber nå som dansepedagog ved Stjørdal kulturskole.

Opptak av hele seminaret, inkludert alle fagsesjonene, blir gjort tilgjengelig for deltagerne i etterkant.