Small BogstadSkole 2018 LarsOpstad 395
  • juni 15, 2021

I forbindelse med stortingsvalget 2021 inviterer Seilet – huset for kunst og kultur til paneldebatt mellom de politiske partiene om de praktiske og estetiske fagene med fokus på musikk, kunst og håndverk, dans og drama.

Arrangementet vil foregå digitalt via Zoom og streamet via vår Facebook side 3. juni kl 17.30-19.30. Meld deg gjerne på så vi best kan legge til rette for et godt arrangement.

Målet med debatten er å gi partiene muligheten til å argumentere for sin skolepolitikk, med fokus på de praktiske og estetiske fagene. Debatten streames, og pressen blir invitert til å dekke arrangementet. Alle de politiske partiene på Stortinget er blitt invitert til å delta.

Panel:
Nina Sandberg
Representant for Arbeiderpartiet. Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Marit Knutsdatter Strand
Representant for Senterpartiet. Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Hege Bae Nyholt
Førstekandidat i Sør-Trøndelag for Rødt. Gruppeleder på Trøndelag fylkesting
Solveig Schytz
Stortingsrepresentant for Venstre. Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Hans Fredrik Grøvan
Representant for Kristelig Folkeparti. Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
Mona Fagerås
Representant for Sosialistisk Venstreparti, Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen

Debattleder: Guro Kleveland, redaktør i Ballade

Panel fra Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen

Ulrika Bergroth-Plur
Daglig leder, Musikk i Skolen
Kari Strand
Daglig leder, Drama- og teaterpedagogene
Oleiv Lene Åstasund Iversen
Lektor i formgiving, kunst og håndverk for Bruhagen Barneskole, Averøy