Kickstart Læreplaner 2021
 • februar 5, 2021

Bli godt kjent med Fagfornyelsen og få en kickstart på planleggingen for å ta i bruk de nye læreplanene. Drama- og teaterpedagogene inviterer til felles digi-planleggingsdag for avdelingsledere på MDD (12.april) og lærerne på programområdet drama (15. april).

Leder for læreplangruppa og avdelingsleder for MDD på Fagerlia, Endre Volden, vil lede planleggingsdager der dere både tar med tidligere praksis/erfaringer inn i planleggingen og tenker nytt rundt undervisningen. I Fagfornyelsen skal fagene ses i sammenheng. Kjerneelementene skal være utgangspunktet for undervisningen, overordnet del skal tydeligere tas inn og fokuset på kompetansemålene nedtones. Hvordan kan vi gjøre det? Vi anbefaler at dere melder på flere lærere fra samme skole, siden mye av gruppearbeidet vil være planlegging for den enkelte skole.

Udir tar sikte på å publisere de ferdige læreplanene for vg2 og vg3 før påske. Velkommen til massevis av inspirasjon og kom et langt skritt videre med planlegging for høsten 2021! 

Avdelingsledere: Mandag 12. april kl 10-11.30
Lærere programområdet drama: Torsdag 15. april kl 11-15 

Sted: Digi på Zoom
Lærere på samme skole kan gjerne møtes «live» for gruppearbeidet på skoler der det lar seg gjøre i april. Følg lokale smittevernstiltak. Hele arrangementet er uansett digitalt, og Endre Volden vil følge opp alle gruppene via breakout-rooms. 

Pris per skole: 1800.- kr (pakkepris for alle dramalærerne + avdelingsleder MDD)
Obs individuell påmelding – vi trenger oversikt for å planlegge gruppearbeid osv.

  Påmelding Kickstart nye læreplaner MDD (drama)

  Velg dag
  Avdelingsleder 12. aprilLærer 15. april

  Hvilke fag skal du undervise i høsten 2021?
  Teater og bevegelseDrama og samfunnTeater i perspektivTeaterproduksjonTeaterproduksjon fordypningTeaterensembleMusikk, dans, drama vg1