2
  • februar 29, 2016

På årets kurs- og nettverkssamling for videregående skole var drama- og teaterlærere fra 18 skoler over hele landet samlet på Lillestrøm vgs for å diskutere utviklingen av programområdet drama.

Med Ludvigsen-utvalgets Fremtidens skole og en rapport om læreplaner og struktur som er under utarbeidelse fra Utdanningsdirektoratet som utgangspunkt, ble programområdet drama satt under lupen. Dette skjedde gjennom gruppediskusjoner, paneldebatt med tidligere elever i panelet og tre workshoper som hver på sin måte tok for seg skapende prosesser.

Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene, la frem resultatene av en spørreundersøkelse om struktur og læreplaner på programområdet. Spørsmålene ble laget av dramarepresentantene i Udirs arbeids- og referansegrupper og sendt ut av Drama- og teaterpedagogene til alle skolene med programområde drama i januar 2016. 81 lærere svarte på spørreundersøkelsen. En av konklusjonene er at det er flertall for å bytte navn fra drama til teater på programområdet! Hele rapporten kan du lese ved å klikke her.

Petter William Hansen, representant for programområdet drama i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe, tok opp noen spørsmål til diskusjon i grupper:

Hva kan fordypning i teater være?

Hva mener dere er grunnleggende i teaterundervisning – og viktig at ligger under et obligatorisk programfag?

Bør vi ha mulighet for lokale tilpasninger i alle læreplanene på hele utdanningsprogrammet? Er det områder der det er behov for en enhetlig forståelse og gjennomføring?

Disse problemstillingene ble diskutert i seks grupper. Referat fra gruppediskusjonene kan du lese her. Petter tar med seg innspillene fra fagmiljøet videre i prosessen med å utarbeide en rapport til Utdanningsdirektoratet.

Paneldebatten, med hele fem tidligere elever og en nåværende i panelet, gjorde elevenes stemmer synlige på samlingen. Hovedspørsmålet i debatten var: «Er programområdet drama til nytte for fremtidige studievalg og yrker?»

Sebastian Skytterud Myers og Kjersti Aas Stenby, som har gått videre på skuespillerutdanninger, la vekt på hvordan dramalinjen gav dem troen på at det gikk an og at den gav mersmak – de skjønte at det var mye å lære mer om. Anne Opheim, som er elev på Lillestrøm vgs nå, beskrev hvordan hun får en helt annen kompetanse i dramafagene. ”Det handler om å se meningen i det man lærer, forstå hvorfor man lærer – da sitter det lengre over tid enn i de andre fagene”, sa hun. Hun la til at hun ikke hadde sett for seg at de skulle lære hvordan de selv fungerer i gruppe og løse utfordringer som kommer i gruppearbeidet. Rikke Middelhuis Eriksen som går på profesjonsstudiet i psykologi synes dramalinjen er en veldig bra forberedelse til høyere utdanning. Faget Teater i perspektiv lærte henne å skrive faglige tekster. Den sosiale og emosjonelle kompetansen, som å kunne sette seg inn i et annet menneskes opplevelsesverden er noe av det hun har nytte av på psykologistudiet. Kristin Dahlen Rogstad som nå jobber som regissør for Tv-programmer og dokumentarfilmer, bruker blant annet improvisasjonsteaterteknikker i dokumentarinnspillinger. Fra dramalinjen har hun med seg kompetanse i å observere mennesket – bygge karakterer, se detaljene og få folk til å by på seg selv. Ida Christine Olesrud som studerer medisin i Århus ble bevisst det non-verbale språket gjennom faget Teater og bevegelse. Denne kompetansen bruker hun i dag i møtet med pasienter. Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen, frilans skuespiller og pedagog, stilte spørsmål ved om det er nok ivaretakelse av talentene. Hvis man vil ha bredde, hvor blir det av kunsten? Hun tok også opp at det er store ulikheter fra skole til skole og at det er et problem at elevene ikke har kompetanse i drama fra grunnskolen.

 

Årets kurs- og nettverkssamlingen for dramalærerne i videregående skole ga rom for å se på programområdet i et større perspektiv enn kompetanseheving i fagene. Dette skjedde gjennom diskusjoner, paneldebatt og praktiske workshoper sentrert rundt hvordan man arbeider skapende. Workshopene ble ledet av Merete Brustad, Rebekka Brox Liabø og Lars Øyno.

Drama- og teaterpedagogene takker for samarbeidet med dramaseksjonen på Lillestrøm vgs. om å arrangere kurssamlingen!

 

 

Foto forside denne saken: Fra forestillingen Svanhild, Grusomhetens teater.