Bilde 6
  • oktober 26, 2015

Drama- og teaterpedagogenes høringsuttalelse til NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser finner du her. Vi i Drama- og teaterpedagogene er positive til utredningens konklusjoner rundt skolens kompetansebehov og svært positive til det brede kompetansebegrepet som utvalget har lagt opp til.

Høringsfristen var 15. oktober og DTP har sendt inn en uttalelse på vegne av våre medlemmer. I vår høringsuttalelse argumenterer vi for at drama- og teaterfaget er en sentral byggesteinen i å oppnå fremtidens kompetansebehov, og at faget bør være representert i fremtidens skole både som en læringsform og som et eget kunstfag.

For å oppnå dette må drama og teater tas inn som obligatorisk læringsform i lærerutdanningene,
styrkes i læreplanene for andre fag, og det må inn som ett av flere kunstfag med egen fagplan i skolen. Et viktig poeng i vår uttalelse er at ressursene som finnes i vårt fagfelt må utnyttes. Det utdannes i dag mange drama- og teaterpedagoger i Norge, og vi har et sterkt fagmiljø på både master- og PhD-nivå. Det er på tide at vårt fagfelt får uttale seg og bidra til å utvikle fremtidens skole.

Les hele høringsuttalelsen vår her.

Takk til Hedda Fredly for gode råd i utformingen av høringsuttalelsen. Videre rettes også en takk til dramaseksjonene ved Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU og Universitetet i Stavanger som bidro med sin kunnskap til notatet som DTP sende til utvalget underveis i prosessen. Notatet har blitt brukt som inspirasjon i prosessen med høringsuttalelsen.  Les notatet her.