Læreplanillustrasjon2
  • juni 13, 2016

Ny læreplan i drama/teater for grunnskolen viser innenfor en læreplans gjenkjennelige form hva slags kompetanser fremtidens elever vil kunne få.

En læreplangruppe sammensatt av fagfolk fra dramaseksjonene på en rekke høgskoler og universitet har utarbeidet læreplanen for et mulig drama/teaterfag. Læreplanen er nå ferdig – og du kan lese den her.

Læreplangruppen: Rikke Gürgens Gjærum (leder) (HiOA), Stig A. Eriksson (HiB), Tor-Helge Allern (HiNe), Anders A. Johansen (UiT), Karin Brunvathe Bjerkestrand (HiOA), Mette Bøe Lyngstad (HiB), Anna Songe-Møller (UiS), Ingvild Birkeland (HiT), Tone Cronblad Krosshus (HiT) og Lise Hovik (DMMH).