2/2020 BÆREKRAFTIG UTVIKLING
  • november 24, 2020

Når polene smelter, regnskoger brenner, havområder forsøples, arter forsvinner, og verden trues av et virus som vi stadig ikke har kontroll over, er det ikke rart at mange for alvor har begynt å bekymre seg for fremtiden.

 

 

 

 

I dette nummeret utfordrer vi fagfolk til å agere for en bærekraftig utvikling drama- og teaterfeltet. Men hvordan kan vi konkret handle i en tid hvor mange føler seg handlingslammet?