138318963 3784200134993739 6658787635373238780 N
  • desember 18, 2020
Dramafagets kanskje aller største spørsmål ble diskutert av hele 88 deltakere fra alle de nordiske landene: Hvorfor fortsetter vi å ha en marginal posisjon i utdanningssystemet – og hva kan vi gjøre med det?
 
Hvordan er situasjonen i de nordiske landene? Hvilken betydning har bruken av begrepet «praktiske og estetiske fag» hatt for de estetiske fagene i skolen? Hva har skjedd med faget vårt etter inntoget av New Public Management? Hvordan gå fra metodefrihet til metodeansvar? Hvordan kommunisere fagets læringspotensial? Skal vi fortsette å bruke ordet «drama»? Og hva gjør vi nå – i kampen mot en fagfordeling i skolen som er styrt av tradisjon?
 
Vi plukker opp flere av trådene i vårens utgave av DRAMA om fagpolitikk, og Drama- og teaterpedagogene er i gang med å legge en ny fagpolitisk strategi. Følg med – og bli med i kampen! ???