Design Uten Navn 3
  • mai 12, 2023

For å imøtekomme et stadig større omfang av innsendte vitenskapelige tekster, og ønsket om å holde tritt med nyere forskning, lanserer DRAMA nå et eget heldigitalt nummer som kun vil inneholde vitenskapelige publikasjoner. Nummeret kommer årlig, i tillegg til de to ordinære utgavene av DRAMA.

Lanseringen av DRAMA No.3 er et valg for fremtiden som vil holde tidsskriftet relevant og oppdatert på den nyeste forskningen. Samtidig sikrer dette at DRAMA fortsetter å være en plattform der forskning og konkrete praksishistorier presenteres side om side; de ordinære numrene vil fortsette å tydeliggjøre sammenhenger mellom teori og praksis.

No.3 publiserer løpende gjennom hele året, og tekstene kan ha egendefinerte tema og vinklinger. Forfatterveiledning finner du her, og vi søker etter tekster i kategorien Vitenskapelig publikasjoner. Nummeret publiseres på Universitetsforlagets plattform Idunn. Alt publisert innhold i nummeret vil bli lagret og gjort åpent og gratis tilgjengelig for alle på Universitetsforlagets relevante digitale plattformer for tidsskrifter.

Vi er stolte over å kunne tilby fagmiljøet denne muligheten, og ser frem til en spennende publikasjonsrekke i 2023. Vi lanserer herved DRAMA No.3 2023 med Henriette Blomgrens artikkel Følg det røde bånd, som undersøker et dramapedagogisk opplegg i barnehagen, som var del av det danske prosjektet LegeKunst.

No. 3 og våre andre utgaver av DRAMA finner du her.

God lesing!

Christina Næss, Ansvarlig redaktør
Lise Hovik, Forskningsredaksjonen