Uten Navn (521 × 347 px) 3
  • juni 30, 2023

På Kulturytring arrangerte vi på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen debatten Sprekker i grunnmuren? for å høre fra politikerne hvilke kjernepunkter de mener er viktig når det gjelder praktiske og estetiske fag og uttrykksformer i grunnskolen. 

Oversikt over temaer på agendaen her

Panelet:
– Øystein Mathisen (Ap), stortingspolitiker utdannings- og forskningskomitéen
– Marit Knutsdatter Strand (SP), stortingspolitiker utdannings- og forskningskomitéen
– Herman Ekle Lund (V), ordførerkandidat Drammen Venstre
– Hildegunn Marie Tønnesen Seip (MDG), politiker i bystyret og formannskapet i Kristiansand

Debattleder: Karen Frøsland Nystøyl, konstituert redaktør i tidsskriftet Periskop – kritikk av kunst for barn og unge, hvor hun til vanlig er fagredaktør

Vi oppsummerer med at «døra er litt på gløtt», for å sitere Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet. De mest konkrete tiltak politikerne kan gjøre, og som det ble snakket om, er å innføre kompetansekrav for lærere i praktiske og estetiske fag på barnetrinnet, men også lage en insentivordning og “gulrot” for skoleeiere som ønsker å oppgradere rom og utstyr, for eksempel gjennom en momskompensasjonsordning. Vi er enige med Herman Ekle Lund i Venstre at de politiske ambisjonene for barnehage og skole må være høyere – det fortjener våre barn og unge!

«I 2020 ble det innført ny læreplan. Den sier at elevene skal lære å uttrykke seg gjennom estetiske uttrykksformer, gjennom lek og gjennom praktiske aktiviteter!” Slik åpnet debattleder Karen Frøsland Nystøyl debatten. 

Statistikk fra SSB sier at kompetansen er kritisk mangelfull blant lærere som underviser i musikk, mat og helse, kunst og håndverk og kroppsøving. Drama som uttrykk og læringsform er fjernet fra den nye læreplanen, og erstattet med begreper som “kreative aktiviteter, måter, uttrykk”. Vi ønsket å høre fra politikerne hvilke kjernepunkter de mener er viktig når det gjelder praktiske og estetiske fag og uttrykksformer. Bruk av og tilgjengelige spesialrom, utstyr og krav om makstall på gruppestørrelser ble diskutert. Og ikke minst – hvordan sikre dramaundervisning i grunnskolen etter Fagfornyelsen. 

Arbeiderpartiets representant, Øystein Mathisen, oppsummerte sine tre kjernepunkter med mer kompetanse til lærerne, metodefrihet og tid for læreren. Han la vekt på at elever kan lære på forskjellige måter. Mathisen kunne ikke love at Arbeiderpartiet vil innføre kompetansekrav for å kunne undervise i fagene, eller gjeninnføre at lærerstudenter skal ha et minimum av praktiske og estetiske fag i sin utdanning (ble fjernet i 2003), men mener det er klokt å vente på en evaluering av den nye masterutdanningen for lærere før det eventuelt settes inn nye tiltak.

Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet mener døra er på gløtt når det gjelder kompetansekravet. Senterpartiet har programfestet at de praktiske og estetiske fagene skal styrkes. Hun kom kanskje med det mest lovende tiltaket: å bruke ordningen med moms-og rentekompensasjon som en gulrot for kommunene hvis de ruster opp og utbedrer spesialrom til kunst og håndverk, mat og helse og musikk. 

Miljøpartiet De Grønne, representert ved Marie Tønnesen Seip, sier ja til kompetansekrav for lærere, men dette er ikke programfestet. Seip sa også at det var ønskelig med et tettere samarbeid mellom kulturskole og grunnskole for å løse utfordringen med nok og tilstrekkelig fagkompetente lærere. MDG er heller ikke fremmed for å innføre en sjette grunnleggende ferdighet; praktisk ferdighet. Dette er også noe Ap har programfestet i sitt partiprogram.

Venstres ordførerkandidat i Drammen, Herman Ekle Lund, mener at et minimumskrav for spesialrom burde være der, og bekrefter at det et problem at skolene fylles opp med elever og at spesialrom dermed blir brukt som vanlige klasserom. Ekle Lund ønsker seg også flere valgfag i ungdomsskolen. Og denne politikeren fra Venstre la frem argumentet at trygghet i klasserommet for å presentere foran klassen er et argument for dramaundervisning i seg selv.