Xr:d:DAF8Spp3AfI:6,j:4443224855503212775,t:24040415
  • april 4, 2024

Tema for nettverkstreffet: Skoleforestillinger og musikal

To av skolene i nettverket presenterer:

– Bogstad skole: Skolen setter hvert år opp teaterforestilling på 6. trinn. Presentasjon av arbeidet med årets forestilling – Charlie og sjokoladefabrikken. Ved lærer Åse Olving Lund.
– Ekeberg skole: Skolen har hvert år teaterforestilling på 5. trinn og musikal på 7. trinn. Ved lærerne Ida Westvig og Sabina Linda Mrich.

Hvor: Bogstad skole, Oslo
Når: Tirsdag 9. april kl 14.30-16.00
Påmelding: [email protected]

Nettverket har fire treff i året – for erfaringsdeling, inspirasjon og utvikling innen dramaundervisning.
Startet på initiativ fra Osloskolene med dramafaget på timeplanen. Åpent for alle grunnskolelærere.
Driftes av Drama- og teaterpedagogene i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo