Multicolor Logo
  • mai 4, 2020

Drama- og teaterpedagogene ønsker at organisasjonen og DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal være mest mulig relevant for våre medlemmer. For å få til det trenger vi tilbakemelding fra deg og setter stor pris på om du vil svare på noen spørsmål.  

Det tar ca. 10 minutter å besvare skjemaet. Noen spørsmål har du mulighet til å utdype svaret ditt på. Undersøkelsen er delt i to deler: Første del handler om ditt medlemskap og om DTPs aktiviteter. Andre del handler om tidsskriftet DRAMA.

Du vil være anonym.

Gå til spørreundersøkelsen her: https://forms.gle/csyXCzMmCmCYe6St5

Resultatene av undersøkelsen vil hjelpe oss å gjøre en bedre jobb framover og vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare. Takk for hjelpen!

Undersøkelsen lukkes 10. mai og er for organisasjonens medlemmer.