La Dramafaget Leve
  • april 30, 2020

I høst ble det satt i gang en storaksjon for å bevare det teatervitenskapelige miljøet på NTNU. Aksjonen fryktet for en effektiviseringspolitikk uten tanke for teaterfagets fremtid.

Flere av de ansatte har-  og vil gå av med pensjon i nær fremtid, og fakultetet strategiske personalplan lot vente på seg. Aksjonen, som samlet både ansatte, studenter og bransjefolk, så dette som svært bekymringsverdig. «Vi var redde for at vi skulle miste flere stillinger og at man skulle miste 15 studiepoeng på bachelornivå», sier presseansvarlig for aksjonen Hanne Mette Kongsvik. Nå er strategiplanen vedtatt ved Det humanistiske fakultet den gode nyheten  er at aksjonisme nytter. Vi vil ikke miste tre stillinger, men kanskje en. Et skår i gleden er at studentene mister 15 studiepoeng. Dette synes ikke studentene er ideelt, men dessverre kan dette ikke unngås.  

Aksjonen mottok en enorm støtte fra scenekunsteriske og teatervitenskapelige fagmiljøer. Drama og teaterpedagogene, Dramatikerforbundet, Norsk teater og orkesterforening, Creo –forbundet for kunst og kultur sendte støtteerklæringer til aksjonen. Det samme gjorde høgskoler og universitet i både inn- og utland, samt videregående skoler med drama og teater som fag.  I tillegg samlet et opprop hele 1500 underskrifter. Aksjonen mener det er ingen tvil om at alt dette  har hatt stor betydning for hvordan initiativet ble mottatt i pressen og ved NTNU, både sentralt og på fakultets- og instituttnivå.  Aksjonen er svært fornøyd med at det nå er vedtatt av Det humanistiske fakultetsstyremøtet at det skal lyses ut de tre stillingene som vil forsvinne i perioden 2020- 2022 .Dette betrakter vi som en  god nyhet, for i realiteten betyr dette “bare” en stillingsnedgang på ett årsverk. Fagmiljøet har i disse dager fått i oppdrag å starte prosessen med å utlyse hele tre førstestillinger som skal erstatte de tre som vil gå av i løpet av kommende toårsperiode, professor Bjørn Rassmussen, dosent Barbro Rønning og førsteamanuensis Hilde Kvam. Dette betyr at fagmiljøet nå er sikret for årene som kommer, både med hensyn til undervisningen på BA, MA og PhD, og for å styrke forskningsmiljøet innen den anvendte teatervitenskapen og den praktisk-teoretiske undervisningen.

Aksjonen vil likevel fortsette å følge utviklingen i tiden fremover tett. Dette er ikke en kamp som er vunnet for alltid, og det er fortsatt skår i gleden. Barchlor-programmet mister de 15 fagspesifikke studiepoengene. Dette betyr at studieprogrammet legges noe om, med virkning fra høsten 2020. «Vi er svært lei oss for at drama og teater mister studiepoeng i drama og teater, da vi gjerne skulle hatt flere, og ikke færre emner innenfor vårt fag», sier de programtillitsvalgte studentene Helene Fosse og Tommy Lee Westermann i en kommentar.

Aksjonen er takknemlig for at all støtte som har kommet inn, og presseansvarlig Hanne Mette Kongsvik sier at det er avgjørende for at de har vunnet frem. De ansatte i aksjonen, Ellen Foyn Bruun og Barbro Rønning, peker på at dette nå betyr at studieprogrammene på årsenhet og bachelor  fremdeles vil ha en sterk praktisk-teoretisk fagprofil, og at de vil kunne ta imot rundt førti studenter hvert år. «På masternivå er vi glade for at vi fortsatt kan tilby to spor, slik at både kandidater som ønsker en mer kunstnerisk-praktisk fordypning og de som ønsker en mer teoretisk teatervitenskapelig fordypning, kan ønskes velkommen. Begge spor føres nå til PhD på NTNU, og det også derfor vi nå ser frem til å utlyse de tre nye førstestillingene. Disse vil da gjøre oss rustet for å møte NTNUs overordnede strategi innen kunstfag og bygging av ny campus med et senter for Kunst, Arkitektur, Musikk og Design, det såkalte KAMD» sier de to.  Til dette senteret er det også planlagt at Institutt for kunst- og medievitenskap skal flytte, og derfor er det viktig at  ansettelsespolitikken fremover ta høyde for nettopp dette. 

«Vi følger fremdeles med og ser på dette som en delvis seier, og vil kjempe for fagets  betydning- og for at kunstfagene skal ha en viktig plass i humaniora», uttrykker aksjonen i en felles pressemelding.

Vi vil med dette takke alle som har skrevet under på underskriftskampanjen og gitt oss støtteerklæringer og vi vil ønske alle en fin 1. mai.

Mvh. Aksjonens styret “Bevar teatervitenskap- Leve drama og teater” ved NTNU

Aimee Kaspersen, Lene Helland Rønningen, Chirstina Sørhol, Hanne Mette Kongsvik, Audun Mollan Kristoffersen, Ellen Foyn Bruun, Barbro Rønning, Helene  K. Fosse, Tommy L Westermann.