Dreamstime M 57906004 Kopi
  • oktober 17, 2018
Dato : 1. desember 2018
Hvor: Oslo, Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen
Non-verbal kommunikasjon

KURSBESKRIVELSE

Første del av kurset er et foredrag om non-verbal kommunikasjon. Først en innføring, deretter mer detaljert om personlige rom, territorier, kulturforskjeller, speiling, bruk av hender og føtter, høy- og lavstatusgester, «hvor sitter vi?» og tolkning av non-verbale signaler. I andre del av kurset bruker vi denne kunnskapen om kroppsspråk fra foredraget inn i praktisk oppgaver. Vi arbeider med skuespillcase, monologer og situasjoner fra deltakernes egen hverdag. Arbeidsmåter er arbeid i grupper, analyser, diskusjon, visning i plenum og tilbakemeldinger. I tillegg til fokus på kroppsspråk trekkes det inn elementer som påvirker kommunikasjon som for eksempel statusarbeid og viewpoints. Til slutt oppsummering og praktiske råd å ta med seg til egen undervisning.

KURSETS FORMÅL

 –       Bevisstgjøre om viktigheten av non-verbal kommunikasjon.

–       Sette kursdeltakerne i stand til å lese og forstå andres kroppsspråk bedre.

–       Økt bevissthet på hvilke non-verbale signaler du selv sender ut.

–       Hvordan skape godt samspill.

Kurset fokuserer på hvordan denne kunnskapen kan anvendes i skuespill, relasjonen lærer – elev og i privatlivet.

OM KURSHOLDER

Åge Boman Homleid er teaterinstruktør og foredragsholder i non-verbal kommunikasjon. Han har hovedfag i teaterkommunikasjon fra NTNU, bachelor i økonomi, samt utdannelse innen idrett og pedagogikk. Han har arbeidet som høgskolelektor på lærerhøgskolen i Bergen, vært teaterinstruktør for døve med tilleggshandicap på Signo Conrad Svendsen senter siden 1996, leder og skuespiller i Plastic Fantastic samt freelance teaterinstruktør og kursholder i over 20 år.

Når: 1. desember 2018 kl.10.00 – 16.00

Målgruppe: Kurset er beregnet for lærere på barneskolen, ungdomstrinnet, i den videregående skolen og høgskoler/universiteter.

Pris: kr. 750,-

Kursholder: Åge Boman Homleid

Påmeldingsfrist: 21. november 2018

Arrangør: Drama- og teaterpedagogene, fylkeslaget Oslo-Akershus

Påmelding: Bindende påmelding til Hege Chr. Glemminge på [email protected] / SMS til 4123 8040 med navn og kontaktopplysninger.

Praktiske opplysninger: Ta med matpakke dersom du ikke ønsker å gå ut til lunch. Betaling skjer i døra eller du kan be om giro ved kursstart.