Syngendeskole Kurs LarsOpstad 2015 053 2
  • oktober 17, 2018
Når: 6 november 2018 kl 18-20
Hvor: Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, Oslo

INNLEDERE:
Elevorganisasjonen
Anne Sælebakke 

Hans Christian Arnseth, professor og forskningsleder, UiO

Livsmestring og folkehelse er et av tre overordnede tema som skal inngå i alle fag i skolen. Internasjonalt brukes begrepet Life Skills og det omfatter blant annet å kunne uttrykke følelser, lytte aktivt, forhandle og løse konflikter, sette seg i andres situasjon, sette grenser, ta valg og se konsekvenser av valg, ha selvtillit og selvinnsikt, og kunne håndtere følelser, stress og endringer.

Et positivt selvbilde, opplevelse av tilhørighet og følelse av mestring er grunnleggende viktig for livsmestring og god psykisk helse.

Hvordan kan skolen legge til rette for at elevene utvikler kompetanse i å mestre sine liv? 

Og på hvilke måter kan kunstfagene spesielt ta en aktiv rolle i dette arbeidet?

Påmelding her Velkommen!