Øvelsesdrama Barnehage Rogaland
  • mars 13, 2018

I følge Rammeplanen skal personalet i barnehagen være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske fag.

Dette kurset vil gi deg konkrete verktøy til å gjøre dette i praksis. Vi øver oss på å sanse, lytte, se, kjenne på, bruke fantasien, kroppen, språket og følelsene. På den måten kan vi fremme barnas lyst til utforskning av sin intuitive skaperglede.

Kurset er et LAVTERSKEL tilbud – og man trenger ingen forkunnskaper. Bare lyst og mot til å prøve noe nytt. Målgruppe er alle som jobber i barnehage (barnehagelærere, barne og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, assistenter …)

Kurset går over 2 kvelder.
Når: 3. april og 8. mai kl 1730-2030
Hvor: Stavanger, UiS Arne Rettedal hus, dramarom i kjelleren.
Pris: Medlemmer i Drama- og teaterpedagogene : gratis Andre: kr 450,-

Kursarrangør: Fylkeslaget Drama- og teaterpedagogene Rogaland

Påmelding: [email protected] innen 28. mars. Begrenset antall plasser.

Om kursholder:
Anne Karin Fotland jobber ved UiS og har mange års erfaring med dramaundervisning for barnehagelærere. Hun har en særlig
interesse for den dramapedagogiske tradisjon etablert i England på 70-tallet. Anne Karin har også engasjert seg i Barne- og Ungdomsteateret ved Rogaland teater, hvor hun arbeider med å utvikle «øvelsesdrama» for barn.