Drama
  • januar 21, 2021

Drama- og teaterpedagogene og tidsskriftet DRAMA inviterer til nordisk konferanse! Her samler vi aktører fra alle de fem nordiske landene til faglig samtale, foredrag og debatt.

Tidspunkt: 9. januar 12:00-15:00 CET

Sted: Zoom

Påmelding: https://dramaogteater.hoopla.no/sales/nordicdrama

Tema for årets konferanse er:

Hvorfor er drama og teater fortsatt marginalisert i utdanningssystemet vårt – og hva kan vi gjøre med det?

Bidragsytere fra hvert av de nordiske landene presenterer historikk og status for drama- og teaterfaget i sitt land. Det blir gruppediskusjoner og panelsamtale om hva vi kan gjøre for å styrke fagets stilling i skolen i framtiden. Vi håper du blir med oss!

Fullstendig program finner du her: Invitasjon Nordic Conference final

Konferansen er gratis