Kurs Rogaland (521 × 347 px) (521 × 347 px)
  • februar 10, 2023

Kurs for barnehageansatte i Stavanger.
Demonstrasjon, praktisk arbeid og teori. I den praktiske delen vil du lære gjennom enkle inkluderende øvelser/aktiviteter / improvisasjoner.

Dato: Mandag 13. mars kl. 15.00 – 18.00
Hvor: Universitetet i Stavanger, Ullandhaug Hagbard Lines hus, rom U004
Arrangør: Drama- og teaterpedagogene, fylkeslaget Rogaland
Kursholdere: Aud B. Sæbø og Anne Karin Fotland

Kurset vil inneholde demonstrasjon, praktisk arbeid og teori omkring:

  • Hva er skapende kommunikasjon, språklig inkludering og samspill i barnehagen?
  • Praktisk arbeid med skapende kommunikasjon, språklig inkludering og kreativt samspill ut ifra den voksnes og ut ifra barnets rolle i samspillet.

Innholdet tar utgangspunkt i utviklingen i barnets uttrykks- og samspillsevne og variasjonen innen målgruppen, dvs. at det er forskjell på de yngste og de eldste. Arbeidet vil bestå i enkle inkluderende øvelser/aktiviteter/improvisasjoner som kan videreutvikle din kompetanse i det å kommunisere kroppslig og språklig skapende med barn i lek, samspill og formidling.

Mer info om kursholderne og påmelding her