Brosjyre Forside Seilet
 • januar 23, 2019

Grunnskoler med dramafaget på timeplanen viser hvordan det kan gjøres. Prøv ut deler av profesjonsverkstedene As if som vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Få inspirasjon og idéer til hva du kan gjøre i teaterlek på AKS/SFO, drama som læringsform i leseopplæringen, grunnleggende figurspill, barns dramatiske lek og estetiske læreprosesser i barnehagen.

21.-22. mars på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen. En eller to dager – du velger.
Det er også mulig å delta bare på torsdag økt 1 kl 09.30-11.00 gratis.

På Drama- og teaterpedagogenes fagdager har vi et variert program for dere som arbeider med drama i barnehagen, grunnskolen, AKS/SFO og for dere som utdanner dem som skal jobbe der. Eller kanskje ønsker du å gjøre det i fremtiden og vil finne ut av muligheter? Åpent for alle. Velkommen!

For påmelding, scroll til under programmet.

PROGRAM 

Torsdag 21. mars HVA HVEM
9.30 Åpning Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
9.40-10.40 Grunnskoler med dramafaget på timeplanen. Hva kan andre skoler gjøre for å få det til? Presentasjon av ulike modeller. Munkerud skole v/ rektor Anton Rygg
Bogstad skole v/ dramalærer Åse Olving Lund
Ekeberg skole v/ rektor Nina Jutkvam og dramalærer Karoline Sanna
10.40-10.55 Teaterlek på AKS/SFO. Hva gjør vi – og hvordan er det organisert. Pilotprosjekt, gratis kulturskoletilbud på 12 Osloskoler. Anine Skou, undervisningsinspektør teater, Oslo kulturskole
10.55-11.05 Pause
11.05-11.45 Levende læring – om bruk av drama som læringsform i leseopplæringen.

 

Kaja Nordang, lærer Tanum skole
11.45-12.30 Lunsj
12.30-15.00 As if – profesjonsverksteder. En fysisk og innovativ læringsarena for utvikling og utforskning av undervisning, interaksjon og læring. Her får du muligheten til å prøve ut en suksess fra lærerutdanningen som vant Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Fride Lindstøl, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold
15.30 Middag, restaurant på Grünerløkka

 

Fredag 22. mars HVA HVEM
9.30-9.35 Åpning
9.35-10.20 Drama i barnehagen: barnehagelæreren som deltaker i barns dramatiske lek

 

 

Eilen Bergvik, pedagogisk leder Sagaskogen barnehage

 

10.20-10.30 Pause
10.30-11.45 Hvordan bruke figurer/konkreter i barnehagen. Workshop der du får mange tips og trening i grunnleggende figurspill. Anne Stray, Annes dukketeater i Frognerparken og førstelektor ved Institutt for estetiske fag, OsloMet.
11.45-12.30 Lunsj
12.30-14.30 Estetiske læreprosesser og teknologirike omgivelser i barnehagen. Presentasjon og workshop.

 

Joanna Magierecka, førstelektor i drama ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Sted: Seilet – huset for kunst og kultur i skolen, Fossveien 24 (obs inngang fra Steenstrups gate), Grünerløkka, Oslo.

Priser: 

En dag: 850,- kr inkludert lunsj

To dager: 1600,- kr inkludert lunsj

Torsdag økt 1 kl 09.30-11.00 gratis. Kryss av for dette alternativet i påmeldingsskjemaet. Da legger du ikke inn fakturaadresse.

Middag: 200,- kr for hovedrett (drikke/dessert betales av den enkelte på stedet)

  Påmelding fagdager 21.-22. mars 2019

  Påmelding *
  Økt 1 torsdagEn dagTo dager

  Hvilke dager? *
  Torsdag 9.30-11.00Torsdag og fredag (to dager)Torsdag (en dag)Fredag (en dag)

  Torsdag 21. mars kl 15.30
  Middag

   

  Om kursholderne: 

  Kaja Nordang har en MA i drama- og teaterkommunikasjon og PPU fra OsloMet. Hun arbeider som lærer i grunnskolen og frilans som teaterpedagog, foreleser og forteller. Kaja brenner for at elevene skal være aktive deltakere i sin egen læringsprosess og bruker drama som læringsform i alle fag.

   

  Fride Lindstøl har en doktorgrad innenfor forskningsfeltet «The pedagogy of teacher education» – med vekt på dramaturgiske analyser av undervisning og veiledning. Lindstøl har ledet arbeidet med å utvikle profesjonsverkstedet som både er en fysisk og innovativ arena i grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Dette arbeidet fikk NOKUTS utdanningskvalitetspris i 2014. Hun har en master i dramaturgi fra NTNU og er utdannet lærer med drama, norsk, matematikk og idrett i fagkretsen.

   

  Eilen Bergvik er utdannet barnevernspedagog med Master i Barnehagepedagogikk, og har også årsstudium i Drama- og teaterkommunikasjon og mellomfag i sosialantropologi. Eilen har jobbet med drama i ulike barnehager, både som både pedagogisk leder og styrer, og arbeider nå som pedagogisk leder i Sagaskogen barnehage.

   

  Anne Stray er utdannet ved Riksteatrets skole for dukketeater, har PPU fra KHiO og Master i barnehagepedagogikk fra OsloMet. I 19 år har hun drevet Annes dukketeater i Frognerparken, et teater- og verkstedskonsept for barn. Over 20 års erfaring som dukkespiller for Riksteatret, Oslo Nye teater og en rekke frilansoppdrag. Anne arbeider som førstelektor ved Institutt for estetiske fag på OsloMet.

   

  Joanna Magierecka er førstelektor i drama ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden, hvor hun underviser i Kunst, kultur og kreativitet på barnehagelærerutdannelsen. Hun har sin utdannelse fra Dramaturgi v/Århus Universitet, med spesialisering i moderne teaterformer anvendt i dramapedagogiske forløp. Skapende og utøvende kunstner med vekt på samtidskunst og installasjoner. Har arbeidet som teaterpedagog for barn/ungdom i 15 år.