Aksjonsillustrasjon2
  • september 24, 2016

Aksjon på skoler over hele landet 27. september!

Den 11. oktober skal stortingsmeldingen om fornyelse av grunnskolen (Meld. St. 28 Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet) behandles på Stortinget. Regjeringen foreslår å beholde dagens skolefag – ingen nye fag inn og ingen ut.

Tirsdag 27. september holdes aksjonen Det spiller en rolle – drama/teater inn i grunnskolen. Drama- og teaterpedagoger overtar undervisningen én time for å vise hva drama-/teaterfaget er og hvorfor det bør inn som fag på noen trinn i grunnskolen. Under aksjonen åpnes rundt 70 klasserom over hele landet for media og politikere.

Det slås alarm om at det er for lite lek og for mye stillesitting for seksåringene i skolen i dag. Mange barn mister motivasjon for skole og lekser allerede på småskoletrinnet og tallet på drop-outs i videregående skole er veldig høyt. Mye tyder på at løsningen på disse utfordringene er at det innføres mer praktisk undervisning i skolen. Det drama- og teaterpedagogiske fagmiljøet mener det er på høy tid at grunnskolen fornyer fag- og timefordelingen og tar inn drama/teater som fag på noen trinn. Vi mener faget kan redusere drop-out ved å skape læringsmotivasjon og bryte opp den stillesittende skolehverdagen med en fysisk, meningsfull og handlingsbasert undervisning. Det er laget en ny læreplan som viser hvilken kompetanse drama-/teaterfaget vil kunne gi fremtidens elever.

På aksjonsdagen lanserer interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene en rykende fersk rapport om drama/teater som nytt fag i grunnskolen (med ny læreplan, eksempler, forskning med mer).

Kort info om hva drama/teater-faget er og hvorfor det bør inn i skolen finner du her.

Journalister, politikere:

Kontakt daglig leder Kari Strand i Drama- og teaterpedagogene for å avtale intervju/skolebesøk under aksjonen.

Tlf 41 21 62 47/ mail: [email protected]